Circular Economy Lab: Circulaire Gebouwinrichting

Op maandagavond 16 november vindt het 11e Circular Economy Lab: Circulaire Gebouwinrichting - van beleid naar praktijk plaats in het Academiegebouw in Utrecht. Centraal staat de vraag: Hoe maken we gebouwinrichting toekomstbestendig en circulair in exploitatie en ontwerp? Tijdens de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden voor een toekomstbestendige gebouwinrichting en het afstemmen van vraag en aanbod in de markt.

Namens Humanagement neemt Geerke Versteeg (projectleiding nieuwbouw verkeersleidingspost ProRail) zitting in het panel voor de discussieronde ‘ Regionaal kansen creëren”. In de regio Utrecht lopen diverse circulaire inkoopprojecten op het gebied van gebouwinrichting. Wat zijn de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan bij overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven? Waar worden belemmeringen ervaren en wat is ervoor nodig om deze te overkomen? Hoe kunnen vragende partijen vrij baan maken voor een haalbare business case op regionale schaal? En welke kansen biedt dit voor het Utrechtse bedrijfsleven? Deze vragen komen aan bod tijdens de paneldiscussie, met ruimte voor vragen uit en discussie met de zaal.

De tweede discussieronde heeft als onderwerp: “Naar een one-stop-shop voor circulaire gebouwinrichting?” Door het vormen van (regionale) allianties kunnen aanbieders van circulaire gebouwinrichting een ontzorgend totaalconcept realiseren. Hoe wenselijk is dit en hoe organiseren we de markt dusdanig? Een belangrijke voorwaarde daarbij is het realiseren van een haalbare circulaire business case door het in ogenschouw nemen van de totale levenscyclusanalyse. Ook op dit gebied zijn diverse voorbeelden in de regio beschikbaar. Zijn deze voorbeelden momenteel een stap in de goede richting of kunnen we al daadwerkelijk spreken van een gesloten kringloop?

Voor meer informatie of deelname aan deze bijeenkomst verwijzen wij graag naar de website van het Utrecht Sustainability Institute.

2015-11-15 15:52:00
Op maandagavond 16 november vindt het 11e Circular Economy Lab: Circulaire Gebouwinrichting - van beleid naar praktijk plaats in het Academiegebouw in Utrecht. Centraal staat de vraag: Hoe maken we gebouwinrichting toekomstbestendig en circulair in exploitatie en ontwerp? Tijdens de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden voor een toekomstbestendige gebouwinrichting en het afstemmen van vraag en aanbod in de markt.

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route