Humanagement bracht slimme mensen samen in een smart building

Wie kennis deelt, is niet alleen goed maar vooral ook slim bezig. Humanagement deed dat voor de eerste fysieke kennissessie post-corona in een van de slimste gebouwen van Nederland: EDGE Olympic in Amsterdam. Het prijswinnende pand vormde de perfecte arena om inzichten en ervaringen met opdrachtgevers en stakeholders uit te wisselen, want het thema van het evenement was ‘smart building’.

Groene plantenwanden, hybride werkplekken, een speels karakter dat het beoogde community-gevoel onderstreept en een cradle2cradle-filosofie waarbij hergebruik en circulariteit geen inval achteraf is, maar het uitgangspunt. Zo kreeg de oude gevel van het voormalige postkantoor een tweede leven als monumentale vloer van EDGE Olympic. Met zijn 11.000 vierkante meter is het in meer dan één opzicht een uniek pand, waarvan een essentiële eigenschap nagenoeg onzichtbaar is. Zo heeft elk lichtarmatuur sensoren die onder andere temperatuur, daglicht, geluid en CO2-gehalte meten en gebruikt de IT-intelligentie de verzamelde data om van het gebouw een levend laboratorium te maken.

Op woensdag 23 februari 2022 steeg het IQ van het kantoorgebouw met een behoorlijk aantal punten. Daarvoor was het selecte gezelschap verantwoordelijk dat door Humanagement was uitgenodigd voor een speciale kennissessie rond het thema Smart Building. Aanwezig waren facilitaire vertegenwoordigers van verschillende zorginstellingen, gemeente Den Haag, TU Delft, BAM, ISS en verschillende zzp’ers. Het bonte gezelschap kwam om nieuwe inzichten op te doen maar ook om praktijkervaringen uit te wisselen en eventuele valkuilen te bespreken. Sommigen waren al behoorlijk ervaringsdeskundig op smartbuilding-vlak, waar het voor anderen nog een thema voor de (nabije) toekomst was.

De gemeenschappelijke deler was de vraag hoe je verschillende losstaande systemen op elkaar aansluit en ook de consensus dat, alvorens je allerlei techniek in huis haalt, het belangrijk is dat er een duidelijke visie is die de toegevoegde waarde voor de gebruikers vastlegt. Want er werden óók anekdotes gedeeld van acties van gebruikers die onvoldoende mee worden genomen in de transitie. Van met ducttape afgeplakte sensoren of spoorloos verdwenen usb-kabeltjes wordt zelfs het meest geavanceerde smart systeem automatisch weer een stuk dommer.

Met zijn presentatie gaf Humanager Remco van Rijn een snelle schets van de huidige stand van zaken van smart buildings in het Facilitair Managementdomein. Zeker dankzij het hybride werken is er meer aandacht voor dan ooit en bewijst het ook beter dan voorheen het directe nut, bijvoorbeeld op het gebied van werkplekbezetting en gezond werkklimaat. De huidige energieprijzen zorgen er ook voor dat de zakelijke verantwoording makkelijker te maken is.

Smart building is een gedachtegang, en geen kant-en-klaarproduct. Er komt meer bij kijken dan een pand vol sensoren hangen. Het is van belang om eerst de cultuur op orde te hebben voordat je aan de techniek begint. Het is zaak om het waarom goed aan de medewerkers uit te leggen en eventuele privacy zorgen serieus te nemen. Zo voorkom je misschien een nieuwe categorie die vanuit de zaal ‘sensorwappie’ wordt genoemd. Daarna besprak Remco de praktijkervaring in het facilitaire veld aan de hand van twee recent uitgevoerde projecten bij opdrachtgevers van Humanagement.

Sandra Gritti van EDGE Next gaf tevens een presentatie over de filosofie achter het gebouw dat als vlaggenschip model staat voor tal van andere EDGE-gebouwen. Belangrijke les: een smart building is geen medicijn, het is een MRI-scan. De verzamelde data leveren belangrijke inzichten voor de discussie welke maatregelen je wilt of moet nemen. Hele concrete en duurzame winsten die EDGE Olympic boekte was een energiebesparing van 35% en een reductie van onderhoudskosten van maar liefst een kwart.

Na de verdiepende talks kon het gezelschap de benen strekken tijdens een rondleiding. De informele borrel als afsluiting bood gelegenheid voor na én bijpraten. Een gehoorde opmerking was dat de samenkomst naar meer smaakte, en dat is exact hoe het ook aan de zijde van Humanagement werd gevoeld. Wordt vervolgd dus, in een andere setting en wellicht met een ander thema, maar met hetzelfde enthousiasme.