Circulaire economie

Circulair faciliteren

De vraag is niet óf we onze economie circulair moeten maken, maar hóe we dat gaan doen. Het facilitaire vakgebied biedt veel kansen voor initiatieven. Het kan zowel het energieverbruik, het materiaalgebruik als het gedrag van mensen in gebouwen beïnvloeden. En omdat veel facilitaire producten en diensten erg zichtbaar zijn voor álle medewerkers van een organisatie, kunnen deze een belangrijke bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces. Met technische oplossingen, ambitieuze plannen of enkele enthousiastelingen red je het echter niet.

Circulair faciliteren vereist fundamentele veranderingen, een andere manier van denken die idealiter in de haarvaten van de hele organisatie moet zitten en impact heeft op een groot scala aan werkprocessen. Als organisatie heb je ook intrinsiek gemotiveerde partners nodig. Partners die samen willen experimenteren, die andere wegen durven te verkennen en bewandelen, en die weten dat veranderen en vernieuwen ook risico’s met zich meebrengt. Een integrale aanpak – organisatiebreed én in samenwerking met uw leveranciers – past volgens ons het beste bij de circulaire uitdagingen. Want circulair faciliteren kan je niet alleen. 

Het beste is als de drijfveren – ‘het waarom’ – voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Humanagement heeft een Circulair Organisatie Pakket ontwikkeld, waarmee organisaties kunnen leren, elkaar kunnen inspireren en samen aan de slag kunnen gaan. Het doel is dat betrokkenen daarna ‘dezelfde taal spreken’, de ambities begrijpen en kunnen vertalen naar hun eigen concrete bijdragen.

Het Circulaire Organisatie Pakket

Het Circulaire Organisatie Pakket bestaat uit drie onderdelen die deels achtereenvolgend, deels parallel worden ingezet gedurende een aantal maanden. Zowel de facilitaire medewerkers, de stakeholders van andere afdelingen als de facilitaire leveranciers worden in dit proces betrokken.

Organisatie en ambitie

Via workshops introduceren we het concept van de circulaire economie, schetsen we de actuele ontwikkelingen en delen we onze kennis over en ervaringen op het gebied van circulair faciliteren. Tevens wordt het ambitieniveau van de organisatie vastgesteld en reiken we concrete handvatten aan om zelf mee aan de slag te gaan.

Gebruikers en gedrag

Humanagement is partner van het online leerplatform van The 2B Collective. Dit platform stimuleert op een laagdrempelige en inspirerende wijze het organisatiebreed denken over het thema circulariteit. Zo levert het een belangrijk aandeel aan het draagvlak voor de circulaire ambities, motiveert het ambassadeurs en stimuleert het nieuwe initiatieven. Meer weten over deze serious game? Onderstaand filmpje geeft meer informatie.

Leveranciers en samenwerking

Voor het bereiken van circulaire ambities zijn intrinsiek gemotiveerde partners die samen met u op zoek willen gaan naar nieuwe mogelijkheden essentieel, partners die zelf een concrete bijdrage willen leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Humanagement ontwikkelde daartoe in samenwerking met Planet+ de Scan Circulair Organiseren waarmee wij de circulaire ambities én de reeds genomen acties van organisaties helder in kaart brengen. Deze scan is een digitale tool om samen met (bestaande of potentiële) leveranciers versneld circulaire ambities te realiseren. Het biedt een toegankelijke meetmethode die organisaties helpt om te bepalen hoe de bedrijfsvoering in lijn is met de principes van de circulaire economie. Daardoor blijft het streven naar ‘circulair organiseren’ niet bij mooie woorden, maar wordt het concreet en meetbaar. Dat praat (en organiseert) direct een stuk beter.

De Scan Circulair Organiseren bestaat uit vijf niveaus, met vragen over beleid, acties en meetbare resultaten, strategie en ketensamenwerking. De resultaten worden gepresenteerd in een transparant overzicht. Humanagement analyseert vervolgens deze resultaten, rapporteert haar bevindingen, begeleidt per scan een sessie met de betrokkenen en organiseert een gezamenlijke leveranciersbijeenkomst. Benieuwd wat de ervaring van een van onze opdrachtgevers is? Kijk naar onderstaand filmpje.

Aan de slag

Wij helpen uw organisatie graag met haar circulaire uitdagingen. Humanagement heeft ruime ervaring op het gebied van circulair faciliteren, variërend van incompany workshops, circulaire pilots en (Europese) aanbestedingen. Uiteraard zijn wij actief in diverse Green Deals en (leer)netwerken.

Game Circulair Organiseren

Een opdrachtgever aan het woord

Circulaire economie voorbeelden

Gerelateerde artikelen