De voorloper in de regio zijn op het gebied van het Vieren van het Leven bij het klimmen der jaren: dát is het streven van Park Zuiderhout voor de toekomst. Maar deze woon- en zorgaccommodatie voor senioren in het Brabantse Teteringen heeft nog meer ambities. Humanagement ontzorgde Park Zuiderhout door professionaliteit te bieden. Uiteraard met focus op de toekomst.

Park Zuiderhout in het Brabantse Teteringen is een unieke plek waar mensen op leeftijd landelijk wonen in een prachtig stukje natuur. Verandering is de enige constante, weten ze daar. Daarom kijkt de organisatie steeds kritisch naar zichzelf en de buitenwereld, analyseert de ontwikkelingen, maakt plannen en denkt vooruit. De ambities zijn groot en de wil om aan de slag te gaan is er. Maar er was onvoldoende capaciteit en kwaliteit binnen het eigen team op tactisch niveau. In zo’n situatie springt Humanagement graag bij.
 

Duurzaamheid als kernwaarde

Humanagement heeft op verschillende vlakken een bijdrage geleverd aan de toekomstbestendigheid van de woon- en zorgaccommodatie. De verduurzaming van Park Zuiderhout was een belangrijk onderdeel daarvan.

In 2016 ondertekende de organisatie een Green Deal met Gemeente Breda. Daarin werd afgesproken dat uiterlijk drie jaar later de bronzen certificering van de milieuthermometer zou worden behaald. Wij brachten in kaart hoe Park Zuiderhout ervoor stond en wat er nog moest gebeuren om de certificering te behalen. Hieruit kwamen concrete acties die wij hebben uitgezet bij de verschillende afdelingen. Zo is bewijsvoering voor de audit verzameld. Die audit is succesvol verlopen: in maart 2019 ontving Park Zuiderhout haar certificaat voor het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg.

Tijdens de voorbereidingen hebben wij veel aandacht besteed aan de bewustwording van de medewerkers binnen de organisatie. Er zijn presentaties gegeven, posters opgehangen, er is een groene ideeënbus geopend en elke maandag verscheen er een bericht op het intranet binnen het thema duurzaamheid. Inmiddels is duurzaamheid één van de kernwaarden binnen Park Zuiderhout.

Schoonmaakdienstverlening verbeterd

Park Zuiderhout vroeg ons ook naar de schoonmaakdienstverlening te kijken. Daar was zeker nog winst te behalen. Het kon flexibeler, efficiënter en transparanter worden georganiseerd. Per afdeling zijn de werkzaamheden opnieuw bepaald en er zijn vaste teams en vaste diensttijden geïntroduceerd. Daardoor konden de taken worden uitgebreid. De schoonmaakdienstverlening kan nu flexibeler inspelen op de wensen van de zorg. Daaraan was duidelijk behoefte.

Facilitaire processen geoptimaliseerd

Ook de overige facilitaire processen zijn onder de loep genomen. De coördinatie van de huishoudelijke dienst en het Serviceteam van Park Zuiderhout kampte tijdelijk met een capaciteitsprobleem. Humanagement heeft dit opgevangen en de aansturing van beide afdelingen waargenomen. Voor het Serviceteam hebben wij ook de quick wins in kaart gebracht en opgepakt. Zo hebben wij nog een aantal optimalisatieslagen binnen de facilitaire processen kunnen maken.

Team effort

De open en transparante bedrijfscultuur binnen Park Zuiderhout heeft zeker bijgedragen aan het slagen van deze opdracht. De communicatielijnen zijn er kort en het MT is slagvaardig. Daarom hebben we veel blijvende veranderingen kunnen doorvoeren en zijn er veel formats ontwikkeld waarmee de organisatie verder kan. Park Zuiderhout is weer een stap dichterbij de toekomst.