Business Continuity Management

Business Continuity Management

In het normale bedrijfsleven kan het al aardig wat kunst- en vliegwerk vergen om de zaken in goede banen te leiden, maar in tijden van crisis komt het pas écht aan op kennis, teamwork en beslissingsvaardigheid. Dan kunnen facility managers, die de continuïteit van kritische processen ook dan borgen, het verschil maken. Een crisis (of ramp) komt per definitie onverwacht, met een onvoorspelbaar karakter, maar je kunt je er wel degelijk op voorbereiden. Door maatregelen te nemen en scenario’s te trainen waarbij je de crisissituatie het best het hoofd biedt en voorkomt dat essentiële bedrijfsprocessen komen stil te vallen. Humanagement heeft ruime ervaring op het vlak van business continuity management.

Business Continuity Management voorbeelden