Trainingssessie Business Continuity Management

  • Organiseren van een training voor het crisisteam in een relatief nieuwe bezetting ten behoeve van teambuilding en kennisontwikkeling.
  • Bespreken en aanscherpen van de rollen in het crisisteam.
  • Gezamenlijk een kritische blik werpen op de uitgebreide en actuele Business Continuity Management-plannen.
  • Organiseren van een crisisoefening met behulp van een ‘papieren scenario’. Aspecten die hierin aan bod komen zijn: wat zijn de eerste stappen wanneer het kantoor plotseling niet meer bereikbaar is? Wie communiceert wat, wanneer en met wie? Welke uitwijklocatie hebben we tot onze beschikking en hoe verhoudt de rol van het BCM-team zich met de in actie gekomen
    BHV-ers?