Stichting De Leystroom

Teamcoördinator Facilitaire Zaken

Verantwoordelijk voor het opbouwen en professionaliseren van de facilitaire afdeling die past en aansluit bij de ambities van de nieuwe huisvesting. Naast het aansturen van het team, verantwoordelijk voor diverse projecten en tevens voor de rol van milieucoördinator, preventiemedewerker en eerste aanspreekpunt voor ICT en Domotica.  

 • Leidinggeven aan medewerkers van de Huishoudelijke Dienst en Het Buurthuis.  
 • Coördineren en uitvoeren van de Green Deal Milieuthermometer Zorg. Dit in samenwerking met andere zorginstellingen uit de regio Brabant met tot doel om niveau brons te halen. Certificaat is behaald.  
 • Implementeren van een Service Level Overeenkomst en Demarcatielijst tussen De Leystroom en verhuurder.   
 • Aannemen van eerstelijns ICT en Domotica meldingen en zorgdragen voor een correcte afhandeling hiervan.  
 • Implementeren en coördineren van de pilot nieuwe applicatie voor het Domotica-systeem.  
 • Implementeren van de vereiste maatregelen binnen de facilitaire bedrijfsprocessen zodat wordt voldaan aan de AVG norm.  
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een visie voor Het Buurthuis met als doel deze te laten fungeren als ontmoetingsplek in de wijk. Hiervoor contacten gelegd met wijkbewoners, stichtingen en organisaties om activiteiten onder te brengen in Het Buurthuis.  
 • Onderhouden van contacten met leveranciers.  
 • Aansturen op de actiepunten voortgekomen uit de risicobeoordeling van de Risico Inventarisatie & Evaluatie in afstemming met de OR en Arbo-commissie.  
 • Waarborgen van het ontruimingsplan en de BHV-organisatie.   
 • Opstellen en monitoren van facilitaire budgetten.  
 • Acteren op facilitaire storingen en/of vragen in de breedste zin van het woord.

Gerelateerde artikelen