Inkoop

Facility Management & Inkoop

De (facilitaire) inkoop beslaat vaak een breed palet aan producten en diensten. Afhankelijk van de aard en de omvang van het inkoopvolume en passend bij het bedrijfsvoeringmodel, zal bepaald kunnen worden hoe inkoop gepositioneerd wordt en welke sourcingstrategie passend is.

Op basis van de facilitaire strategie bepaalt u uw inkoopstrategie. Wat gaat u zelf doen (make), wat gaat u uitbesteden (buy) en met welke partijen gaat u samenwerken (ally)? De uitbestedingsgraad die op facilitair gebied wordt nagestreefd, heeft grote consequenties voor de facilitaire organisatie. Indien u de uitvoering grotendeels over wilt laten aan de markt, dan kan de regieorganisatie voor u een goede oplossing zijn. Een belangrijke vraag is waar u de ‘uitbestedingsknip’ legt: wat wenst u nog zelf te doen en wat laat u aan de markt over? Van singleservice uitbesteden tot een concept van ‘total facility management’; het dient te passen binnen de door u voorgestane bedrijfsvoering en facilitaire propositie.

Humanagement heeft ruime ervaring met het begeleiden van inkooptrajecten. Wij kennen de markt en de verschillende varianten en zijn als onafhankelijke partij uitstekend in staat om samen met u te bepalen welke oplossingsrichting voor u de beste is en daarbij de juiste partijen te vinden waarmee u de gewenste samenwerking kunt aangaan. Ook op het gebied van circulair inkopen heeft Humanagement de benodigde kennis en ervaring in huis en kan u adviseren en begeleiden in de ontwikkeling en opstart daarvan.

Op het gebied van Inkoop kan Humanagement u o.a. met de volgende diensten van dienst zijn:

Bij de volgende opdrachtgevers heeft Humanagement op het gebied van inkoop opdrachten uitgevoerd:

0000-00-00 00:00:00
Facility Management & Inkoop
De (facilitaire) inkoop beslaat vaak een breed palet aan producten en diensten. Afhankelijk van de aard en de omvang van het inkoopvolume en passend bij het bedrijfsvoeringmodel, zal bepaald kunnen worden hoe inkoop gepositioneerd wordt en welke sourcingstrategie passend is.

Regieorganisatie

Regieorganisatie, het dominante organisatiemodel
Krachtig en in control sturen met regie / Steeds meer organisaties beseffen dat regie de belangrijkste kritische succesfactor is om de voordelen van samenwerking en uitbesteden daadwerkelijk te realiseren..
Read more

Leveranciers- en contractmanagement

Een ontwikkeling die binnen zowel single als multi-services contractvormen herkenbaar is, is de verschuivende focus van inspanning naar resultaat, van input naar output. Veel contracten beschrijven wat opdrachtgevers verwachten van de opdrachtnemer.
Read more

Performance Management

Performance Management binnen Facility Management
Voorheen relatief simpele uitbestedingsvraagstukken worden complexer door nieuwe contractvormen. Op de facilitaire agenda staat steeds vaker niet alleen de vraag ‘wel of niet uitbesteden', maar ook ‘op welke wijze gaan we uitbesteden'? Een ontwikkeling die binnen veel contractvormen herkenbaar is, is de verschuivende focus van inspanning naar resultaat, contracten en aanbestedingen maken steeds meer gebruik van resultaat definiëring in plaats van een inspanningsverplichting.
Read more

Uitbesteden

Uitbesteden Facility Management
Facilitaire organisaties houden zich continue bezig met het inkopen en uitbesteden van facilitaire producten en diensten, veel organisaties blijven zoeken naar een efficiëntere en effectieve invulling van Facility Management. Op de facilitaire agenda staat steeds vaker niet alleen de vraag ‘wel of niet uitbesteden', maar ook ‘op welke wijze gaan we uitbesteden'? .
Read more

Aanbestedingen

Aanbesteden of inkopen?
De begrippen aanbesteden en inkopen en aanbesteden zijn nauw met elkaar verweven. De term 'aanbesteden' wordt vaak gebruikt voor dat gedeelte van het inkoopproces dat gaat over het specificeren, selecteren en contracteren, ook wel de sourcingsfase geheten.
Read more

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route