Scan Circulair Organiseren

Scan Circulair Organiseren

De grootste uitdaging is vaak niet de zoektocht naar circulaire producten en diensten – deze zijn vaak nog in ontwikkeling – maar naar circulaire partners. Humanagement introduceerde hiervoor samen met Optimal Planet de Scan Circulair Organiseren.

Circulaire partners

De transitie naar een circulaire economie vergt veel van organisaties. Ze worstelen met de vraag wat daar allemaal voor nodig is. Duidelijk is dat die transitie niet iets is dat je in je eentje kunt volbrengen: het kan alleen in samenwerking met intrinsiek gemotiveerde partners. Partners die samen met u willen experimenteren, die andere wegen durven te verkennen en bewandelen, en die weten dat veranderen en vernieuwen ook risico’s met zich mee brengen. Humanagement ontwikkelde samen met Optimal Planet een speciale tool die het bereiken van de circulaire ambities moet vergemakkelijken. De Scan Circulair Organiseren brengt de circulaire ambities én de reeds genomen acties van organisaties helder in kaart.

Onze opdrachtgever aan het woord

Een digitale tool

De Scan Circulair Organiseren is een digitale tool om samen met (bestaande of potentiële) leveranciers versneld circulaire ambities te realiseren. Het biedt een toegankelijke meetmethode die organisaties helpt om te bepalen hoe goed de bedrijfsvoering in lijn is met de principes van de circulaire economie. Daardoor blijft het streven naar ‘circulair organiseren’ niet bij mooie woorden, maar wordt het concreet en meetbaar. Dat praat (en organiseert) direct een stuk beter.

Door naar beleid, acties en meetbare resultaten te kijken, wordt helder hoe de circulaire economie de bedrijfsprocessen raakt. De vragen over strategie en ketensamenwerking maken inzichtelijk op welke wijze de circulaire principes ook op de langere termijn worden meegenomen in de koers van de organisatie. Deze scan is daarom zeer geschikt voor het voeren van een gerichte dialoog met de samenwerkingspartners. Want vaak doet een organisatie ongemerkt al meer dan gedacht. En het mooie is: tegelijkertijd kan er nog zoveel meer!

Overzicht en concrete acties

De Scan Circulair Organiseren begint met de vraagstelling voor welke circulaire principes de organisatie al aandacht heeft. Vervolgens leidt dat via concrete acties naar de strategische niveaus boven in de piramide.
De resultaten worden in een transparant overzicht gepresenteerd, waarbij op elk niveau en op diverse circulaire principes kan worden ingezoomd. Humanagement analyseert deze resultaten, rapporteert haar bevindingen, begeleidt per scan een sessie met de betrokkenen en organiseert desgewenst een gezamenlijke leveranciersbijeenkomst.

Online kennissessies

De circulaire economie vergt misschien een lange adem, maar onze speciale kennissessies niet! In circa anderhalf uur delen wij graag onze kennis over het fenomeen en de ervaringen met de door ons ontwikkelde Scan Circulair Organiseren. Deelname is gratis, dus Deelname is gratis, dus hou onze website in de gaten voor nieuwe data!

Voorbeeld opdrachten