Humanagement onderneemt en investeert in samenwerking

De traditionele relatie tussen opdrachtgever en facilitaire dienstverlener bloeide dankzij Humanagement op tot een gelijkwaardig partnership die resulteert in een moderne dienstverlening, grotere tevredenheid (bij alle betrokkenen) en minder kosten.

VNO-NCW ging op de schop, met een ingrijpende verbouwing van hun hoofdkantoor in de Malietoren – hét ondernemershuis van Nederland. Tegelijkertijd diende parallel de facilitaire dienstverlening aangepast en gemoderniseerd te worden. Humanagement nam daarin de adviserende en begeleidende rol (uitvragen, contracteren en implementeren) voor haar rekening en leverde daarmee een wezenlijke bijdrage om de samenwerkingsrelatie tussen de afzonderlijke partners naar een hoger niveau te tillen.

De opdracht was een direct vervolg op een eerdere adviesopdracht waarin VNO-NCW de ambitie uitsprak te willen groeien naar een facilitaire regieorganisatie en om (een groot deel van) de facilitaire diensten integraal aan te besteden. De dienstverlening was versnipperd en werd zowel intern als door een aantal externe partijen, single services, ingevuld.

Het resultaat is een win-winsituatie, waar zowel VNO-NCW als Sodexo er qua service en kostenplaatje op vooruitgaan. De organisatie wordt nu zakelijk en ondernemend, vanuit een one team gedachte, geleid. De voordelen zijn daarnaast de integrale aansturing waardoor veel meer flexibiliteit op de werkvloer is gerealiseerd, en dat voor de opdrachtgever belangrijke ambities een concrete vertaalslag hebben gekregen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bijvoorbeeld terug te zien in de geïntroduceerde afvalscheiding en de mogelijkheid om nu aan het eind van de dag op basis van het surplus take away-maaltijden uit het bedrijfsrestaurant mee naar huis te nemen. Dat past niet alleen in het hospitality concept maar gaat tegelijkertijd ook voedselverspilling tegen.

Niets staat de Malietoren in de weg na het afronden van de verbouwing een bruisend ondernemershuis te zijn waarin duidelijk is dat professioneel organiseren zijn vruchten afwerpt en dat een goed partnership op basis van vertrouwen gewoon wérkt.