Strategievorming Huisvesting en Facilitaire Exploitatie

Omdat de eerste stap richting professionalisering strategievorming is, hebben wij de stakeholders van VNO-NCW  tijdens een aantal sessies meegenomen en zijn de volgende aspecten besproken:

  • Huidige situatie met haar sterktes en zwaktes.
  • Gewenste situatie op basis van ontwikkelingen binnen VNO-NCW, haar omgeving en het vakgebied.
  • Mogelijke scenario’s.
  • Op basis van een aantal criteria hebben we de scenario’s beoordeeld om te komen tot een voorkeursscenario.
  • Gastvrijheidsconcept aansluitend bij de voorgenomen herinrichting van de Malie toren (plaza op de begane grond –professionalisering vergader faciliteiten en activiteitsgerelateerd werkplek concept).

Vervolgens een eerste aanzet gedaan voor een plan van aanpak van het meest passende scenario. En een doorvertaling gemaakt om de ambitie te concretiseren, waarbij de focus ligt op integratie van diensten, het vormen van een regie organisatie en werken vanuit een integraal gastvrijheidsconcept.