Adviseur strategische huisvestingsvisie en nieuw werkplekconcept

Door verschillende onderzoeken en adviezen is door Humanagement een bijdrage geleverd aan de strategische huisvestingsvisie van de Veiligheidsregio Utrecht.

Om te komen tot een strategische huisvestingsvisie en om verschillende opties voor de toekomst tegen elkaar af te kunnen wegen, is zowel intern onderzoek (inventarisatie van kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van bestaande brandweerposten) als extern onderzoek (ontwikkeling kantorenmarkt Provincie Utrecht) gedaan. Separaat daaraan zijn gebruikersovereenkomsten met aangesloten gemeentes voorbereid ter ondertekening en is ter advies een plan van aanpak gemaakt om te komen tot een nieuw werkplekconcept.