Transitie onder hoogspanning

TenneT is een van de hoofdrolspelers in de energietransitie. Om de benodigde transitie te realiseren moet de netwerkbeheerder de komende jaren flink groeien. Humanagement bouwde mee aan de strategie op het gebied van facilitaire dienstverlening, maar stroopte ook de mouwen op toen er onverwacht meer werk aan de winkel was dan van tevoren verwacht. 

“Life is what happens when you’re busy making other plans”, wist John Lennon al. In het bedrijfsleven is dat natuurlijk niet anders. Dat betekent dat je als Humanager soms snel moet kunnen schakelen om je aan te passen aan een opdracht die onder druk van de actualiteit verandert. Die flexibiliteit om op verschillende niveaus te opereren, zit gelukkig ingebakken in het DNA van Humanagement.  

De opdracht bij TenneT, dat de komende jaren dient te groeien naar een personeelsbestand van circa 10.000 mensen, richtte zich in eerste instantie op de vraag wat het effect daarvan op de facilitaire dienstverlening zou zijn, waaronder de vastgoedstrategie. Blijft het bedrijf bijvoorbeeld geconcentreerd op de bestaande plekken in Nederland en Duitsland, of moet er worden gekeken naar locaties waar het benodigde nieuwe talent ruim vertegenwoordigd is? De Humanager was nauw betrokken – in de rol van senior beleidsadviseur – bij het actualiseren van de Positioning Paper waarmee de scope en richting werd aangescherpt. 

Een andere uitdaging is het crossborder organiseren van de facilitaire dienstverlening, een grotere synergie tussen de Nederlandse en Duitse afdelingen is daarbij het streven. Onder de noemer OneFM wordt dit projectmatig opgepakt. Daarbij is het zaak om overkoepelende thema’s als duurzaamheid te harmoniseren, ‘one-face-to-the-customer’ te organiseren en tegelijkertijd zaken die met een lokale invulling veel effectiever verlopen, te behouden. 

De toch al turbulente omgeving van een complexe organisatie in groei kreeg nog wat extra dynamiek toen de opdrachtgever elders een mooie uitdaging accepteerde en Humanagement werd gevraagd om als hoofd Facilitair de functie tijdelijk over te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de werving van een opvolger. Zorgen dat ‘de winkel openblijft’ vraagt natuurlijk ook om een pragmatische aanpak, zonder de strategische doelstellingen uit het oog te verliezen. Dankzij de mensgerichte benadering waar Humanagement voor staat, kon de Humanager op twee schaakborden tegelijkertijd spelen door tactische prioriteiten te stellen en vertrouwen en vrijheid te geven aan het team. Saai is een interim klus van deze orde natuurlijk nooit. Nu enkele openstaande vacatures zijn ingevuld en de rust is teruggekeerd, is er weer ruimte om de energie te richten op de verdere optimalisering van de facilitaire dienstverlening. Op naar het ‘next-level’!