Quick scans, quick wins bij het SKB  

Een fusie is al een uitdaging, maar een defusie helemaal. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk maakte de rekening op, op basis van de Quick Scan van Humanagement. Daarmee had het een rapport in handen waarmee de opgelopen averij snel kon worden hersteld. 

De al jaren geplande fusie tussen Slingeland Doetichem en het Winterswijkse Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) bleek uiteindelijk toch niet de droomcombinatie. Dat kan natuurlijk. Maar door het ingezette traject waren er organisatorisch al een groot aantal beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. Daardoor moesten de Algemeen Ondersteunende Diensten worden herijkt. Die waren namelijk al deels samengevoegd en mensen waren al van functie of locatie geswitcht. De klok terugdraaien kon natuurlijk niet, maar dat was ook helemaal niet gewenst. Juist door de ontstane situatie nauwkeurig in beeld te brengen, ontstond er een kans om de hele organisatie weer toekomstgericht in te richten.

Snel duidelijkheid 

De naam zegt het al: bij een Quick Scan is haast geboden. De organisatie was kwetsbaar, er móest iets gebeuren. Wanneer je in zo’n geval de koninklijke weg bewandelt en de hele organisatie minutieus van onder tot boven doorlicht, dan duurt dat doorgaans maanden. Deze Quick Scan besloeg uiteindelijk honderd uur en bracht in dat tijdsbestek zeker tachtig procent van de meest aandachteisende zaken op tafel. Vaak zijn dat dingen waarvan de opdrachtgever wel besef heeft. Toch schrok men nog van de hoeveelheid aandachtspunten die in de scan naar boven kwamen. Iedereen ziet wel de vraagstukken op het eigen vakgebied, maar als een externe ze clustert in gemeenschappelijke thema’s dan komt het totaalplaatje en daarmee de volledige omvang van de veranderuitdaging scherp in beeld. In zoverre was het een “wake up call“. Het complexe vraagstuk werd met een frisse, maar ook met een beproefde blik benaderd, want er was al veel kennis en ervaring in huis.

Niet omkijken, maar vooruitkijken 

De observaties leverden een subjectief verhaal op van een objectieve buitenstaander. Een fijne verrassing was dat de dagelijkse operatie stabiel doordraaide en er weinig lijken uit de kast kwamen. Iedereen hield ondanks de roerige periode goed stand. De volledige aandacht lag op ‘running the business’ en te beperkt op ‘changing the business’. Daardoor was er te weinig tijd om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Met die focus kan een organisatie het een tijdje uitzingen maar vindt het onvermijdelijk, op de langere termijn, impactvolle kwesties op het pad. Dat leverde de titel van het aanbevelingsrapport op: ‘De blik vooruit organiseren’. Die blik bestond, behalve een analyse en een visie, ook uit een aantal concrete handvatten, zoals de aanbeveling om een kwartiermaker aan te stellen. Een Quick Scan met Quick Wins, en een eerste aanzet naar een nieuwe, solide levensfase voor SKB.