Flexwerken bij G.Z-H

Humanagement heeft de implementatie van flexwerken bij (G.Z-H) binnen de gestelde kaders en naar grote tevredenheid van de opdrachtgever gerealiseerd. Nadat bekend is geworden dat G.Z-H werd overgenomen door Staatsbosbeheer stond G.Z-H voor de grote uitdaging om binnen korte tijd het flexwerkplekconcept van Staatsbosbeheer te implementeren. In een voor G.Z-H en Staatsbosbeheer hectische periode heeft de projectleider van Humanagement de opdrachtgever kunnen ontzorgen door mee te denken en daadkracht te tonen.

Aanleiding

G.Z-H is verantwoordelijk voor het beheer van recreatiegebieden van natuur- en recreatieschappen in Zuid-Holland. Per 1 januari 2017 is G.Z-H overgenomen door Staatsbosbeheer. Bij deze overname is besloten het huidige pand van G.Z-H aan te houden als locatiekantoor. Wel is de locatie aangepast naar het flexwerkplekconcept van Staatsbosbeheer. Voor de implementatie van flexwerken bij G.Z-H is de expertise en capaciteit van Humanagement ingezet.

Implementatie flexwerken

De overgang naar het flexwerken bij G.Z-H betekende voor de medewerkers dat zij hun eigen werkplek en kastruimte hebben moeten opgeven. Daarvoor in de plaats zijn flexwerkplekken gekomen die men moet delen met collega’s. De verdeling van de flexwerkplekken is gedaan aan de hand van een vlekkenplan. Voorafgaand aan dit vlekkenplan is een bezettingsonderzoek uitgevoerd. Zowel het bezettingsonderzoek als het vlekkenplan zijn uitgevoerd door de projectleider van Humanagement. Ook heeft de projectleider van Humanagement opruimacties georganiseerd. Medewerkers werden hierdoor aangemoedigd overbodige documentatie te vernietigen en persoonlijke spullen op te ruimen.

Interne verhuizing

De implementatie van het flexwerken bij G.Z-H. heeft interne verhuisbewegingen tot gevolg gehad. De interne verhuizing vroeg om veel voorbereiding. De projectleider van Humanagement heeft de opdrachtgever hierbij kunnen ondersteunen door inzicht te geven in de benodigde verhuisbewegingen, het coördineren van de verhuisbewegingen en zorg te dragen voor de interne communicatie omtrent de verhuizing.

Herindeling meubilair

Door de implementatie van flexwerken bij G.Z-H en een aantal organisatorische veranderingen heeft G.Z-H in totaal 2 van de 5 etagevloeren kunnen afstoten. Op de overgebleven etages zijn behalve werkplekken, tevens concentratieplekken, overlegruimten en ontspanningsruimten gerealiseerd. Daarnaast is op de begane grond een centraal servicepunt ingericht dat het middelpunt is gaan vormen voor de facilitaire dienstverlening. De herinrichting van de ruimte vroeg om verschuivingen van het meubilair. De projectleider van Humanagement heeft al het huidige meubilair in kaart gebracht en op basis daarvan een schuifplan opgesteld. Hierbij is het bestaande meubilair zoveel mogelijk ingezet in het nieuwe werkplekconcept. Overgebleven meubilair heeft een nieuwe bestemming gekregen op een van de andere kantoren van Staatsbosbeheer of is geschonken aan het goede doel voor projecten in derde wereld gebieden.