Opdracht: adviseur huisvesting en facilitaire organisatie

  • Ontwikkelen werkplekconcept. Hiervoor stakeholders geïnterviewd en deskresearch verricht.
  • Vertalen werkplekconcept naar passend huisvestingsconcept.
  • Inzichtelijk maken van de facilitaire organisatie van SHV Energy op basis van een organisatie scan.
  • Opstellen organisatie advies voor de inrichting van de facilitaire organisatie.