Adviseur huisvesting 

  • Onderzoeken van mogelijke huisvestingsscenario’s voor de locaties in het gebied Scheveningen.
  • Directie en management inzicht geven in de reële huisvestingsscenario’s. De scenario’s zijn op basis van de uitgangspunten en kaders die Saffier heeft geformuleerd, geselecteerd en vormgegeven.
  • Advies uitbrengen voor de best passende oplossing.