Huisvestingsadviseur/-projectleider

Humanagement heeft als huisvestingsadviseur/-projectleider de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Uitvoeren van een second opinion van het renovatieplan locatie Vurehout 2. 
  • Opstellen van verbetervoorstellen ten behoeve van de huisvesting van de GGD Zaanstreek-Waterland (veiligheid, klimaat, flexibiliteit). 
  • Verbeteren van de ARBO-omstandigheden van de overige locaties. 
  • Onderzoek naar vervangende huisvesting in Zaanstad.