Interim-management en organisatieadvies Provincie Flevoland

 

Gerard is goed in staat geweest aan te sluiten bij de besturingsfilosofie van de provincie en kon zowel op bestuurlijk- als op medewerkerniveau goed uitleggen welke kant de afdeling op moest en wist daardoor vertrouwen en draagvlak te creëren. “

Maria Overmars (Directeur Provincie Flevoland)

Humanagement is gevraagd een interim-manager te leveren om leiding te geven aan de afdeling Facilitaire Zaken (22 fte) en een organisatieadvies te schrijven voor de afdeling, passend binnen de besturingsfilosofie van de Provincie Flevoland.

Leiding geven aan en adviseren over afdeling Facilitaire Zaken

Na het vertrek van de zittende manager, wilde de nieuw aangetreden directeur een onafhankelijk organisatieadvies om de verdere professionalisering van de facilitaire dienstverlening te organiseren. Tevens diende de continuiteit van de facilitaire operatie geborgd te worden door ad interim leiding te geven aan de afdeling Facilitaire Zaken. Aandachtspunten en vragen waar het advies in ieder geval antwoord op diende te geven waren:

  • Is samenvoegen van de afdelingen Facilitaire Zaken (FZ) en Informatie & Automatisering (I&A) een goede optie?
  • Wat is de plaats van de unit Inkoop (uitgaande van een gecoördineerde inkoop) in de organisatie?
  • Hoe breng je de drie regiokantoren onder aansturing van de centrale afdeling FZ?
  • Hoe zet de afdeling de volgende stap richting een regie-organisatie, met speciale aandacht voor: meerjarenonderhoudsplan, leveranciersmanagement, kwaliteit van dienstverlening en frontoffice-backoffice principe?

 

Organisatieadvies

Binnen drie maanden is het organisatieadvies gepresenteerd aan de medewerkers. Vervolgens is het ter besluitvorming voorgelegd aan het directieteam, de OR en uiteindelijk ter goedkeuring aan het college van Gedeputeerde Staten. De nieuwe organisatie is slagvaardiger en de focus is verlegd van operationeel naar tactisch niveau (aantoonbare output), binnen de budgettaire kaders. Tevens gaf het advies een heldere oplossing voor de belegging van de inkoopfunctie (binnen de afdeling FZ) en het centraliseren van de regiokantoren (dienstverlening op basis van multi-services).

De discussie over het samenvoegen van de afdelingen FZ en I&A heeft niet tot overeenstemming geleid. De afdeling IA zag de meerwaarde van samenvoegen niet. Gezien de moeilijke organisatieverandering die dit ten gevolg zou hebben, is geadviseerd om (op dat moment) de beide afdelingen niet samen te voegen, ondanks dat belangrijke voordelen te behalen zijn. De samenvoeging zou veel energie gekost hebben in een fase dat ook andere veranderingen veel aandacht vergden.

2016-11-01 16:24:07
Humanagement is gevraagd een interim-manager te leveren om leiding te geven aan de afdeling Facilitaire Zaken (22 fte) en een organisatieadvies te schrijven voor de afdeling, passend binnen de besturingsfilosofie van de Provincie Flevoland.
Leiding geven aan en adviseren over afdeling Facilitaire Zaken .

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route