De menselijke kant van de circulaire economie

De menselijke kant van de circulaire economie

Wat zijn de kansen voor inclusiviteit in combinatie met circulaire ontwikkelingen? En is dit een thema waar iedere facilitair professional mee aan de slag moet? Humanagement liet over dit onderwerp begin dit jaar een afstudeeronderzoek uitvoeren en geeft een overzicht van de uitkomsten. Dit artikel van Didi Stoepman en Pieter Zeilstra is verschenen in Facto.

In een circulaire economie wordt gestreefd naar zo min mogelijk, en uiteindelijk geen, verspilling van grondstoffen en materialen. Het is een gesloten kringloop waarbij geen afval wordt gecreëerd.

Over de circulaire economie is al veel bekend, maar er wordt nog weinig gesproken over de relatie met de inclusieve economie en de wijze waarop zij elkaar aanvullen.

Nieuwe arbeidskansen

In een inclusieve economie wordt sociaal kapitaal gewaardeerd, wordt de meerwaarde van diversiteit benut en wordt een positieve impact op de samenleving nagestreefd. In een inclusieve economie krijgen mensen toegang tot meer kansen, ook de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De transitie naar een circulaire economie vraagt om een ander soort arbeid, omdat huidige lineaire processen aangepast zullen moeten worden. Deze vraag naar arbeid biedt nieuwe kansen voor de arbeidsmarkt en vraagt om een economie waarin iedereen participeert.

Kansen voor de Facility Manager

Het afstudeeronderzoek richtte zich met name op het segment Kantoorinventaris. In veel organisaties zijn op momenten van vervanging en/of verbouwing, de retourlogistiek en het hergebruik van bestaande inventaris nog niet ingeregeld. Al snel wordt gekozen om alles volledig nieuw aan te schaffen. De oude inrichting gaat naar een opkoper of wordt weggegooid. Deze lineaire manier van denken en doen staat haaks op het gedachtegoed van de circulaire economie. Kantoorinventaris bevat ontzettend veel herbruikbare grondstoffen en is daarmee een goede proeftuin voor facility managers om ervaring op te doen met circulaire oplossingen.

Het onderzoek laat zien dat een circulaire en een inclusieve economie niet los van elkaar kunnen worden gezien, omdat beide streven naar het tegengaan van verspilling: van grondstoffen én van human capital. Dit human capital kan meerwaarde leveren tijdens de gebruiksfase van de kantoorinventaris (denk aan het uitvoeren van onderhoud) en na de gebruiksfase (tijdens het proces van hergebruik of recycling). Hierbij kan de facilitaire organisatie ervoor kiezen om zelf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of kiezen voor een leverancier die op een maatschappelijk verantwoorde wijze, zowel circulair als inclusief, onderneemt.

Zes kritische succesfacoren

Om inclusiviteit, en zodoende circulariteit, in de gebruiks- en retourfase vorm te geven, zijn zes kritische succesfactoren van belang voor de facilitair professional. Klik hier om het volledige artikel te downloaden.

2017-09-12 15:10:00
De menselijke kant van de circulaire economie
Wat zijn de kansen voor inclusiviteit in combinatie met circulaire ontwikkelingen? En is dit een thema waar iedere facilitair professional mee aan de slag moet? Humanagement liet over dit onderwerp begin dit jaar een afstudeeronderzoek uitvoeren en geeft een overzicht van de uitkomsten. Dit artikel van Didi Stoepman en Pieter Zeilstra is verschenen in Facto.

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route