Humanagement leverde een wezenlijke bijdrage aan purpose PwC

Humanagement in gesprek met…. Maurice Verwer van PwC
Gerard de Bruijn evalueert zijn tijd bij PwC met opdrachtgever Maurice Verwer.

Gerard: Waarom heb je voor Humanagement gekozen?

Maurice: Bij de start als Director Facility Management heb ik een ambitieus visiedocument opgesteld omdat ik veel mogelijkheden zag om de facilitaire dienstverlening te optimaliseren. Om deze veranderuitdaging succesvol ingang te zetten, zocht ik een programmamanager met ruime ervaring in organisatieverandertrajecten en met veel facilitaire kennis. En die ik kende. Met jou had ik bij eerdere werkgevers al samengewerkt, dus de keuze voor Humanagement was snel gemaakt. Humanagement is al jaren een betrouwbare partner met kwalitatief hoogwaardige mensen en een onderscheidende aanpak.

Gerard: Wat was de opdracht?

Maurice: In eerste instantie was de opdracht om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de visie die ik voor Facility Management had opgesteld. Belangrijke speerpunten waren hierbij:

  • Vormen van een slagvaardige en professionele regie organisatie;
  • Strategisch huisvestingsplan;
  • Hospitality;
  • Duurzaamheid

Los van deze vier speerpunten draaide er een fors aantal facilitaire projecten die beperkt voortgang kenden. Als programmamanager was jij (mede) verantwoordelijk voor het regisseren, aansturen en monitoren van de projecten en de voortgang daarvan. Na 2 ½ jaar was de regieorganisatie ingericht en met professionele (eigen) mensen ingevuld en was er een partnership aangegaan met ISS, die als maincontractor verantwoordelijk werd voor de facilitaire operatie en de aansturing daarvan.  Die opdracht was daarmee voor Humanagement afgerond. Ik ben toen echter gevraagd om de vacante positie van Director Business Support in te vullen (in combinatie met FM). Ook binnen Business Support moest een professionaliseringsslag worden gemaakt. Dat hebben we toen ook samen opgepakt. Eerst hebben we een uitgebreid onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij Business Support (bij PwC zijn dat circa 300 managementassistenten) en we hebben het vakgebied in Nederland goed bekeken. Op basis van onze bevindingen hebben we een visiedocument opgesteld en zijn we een pilot gaan draaien die jij hebt begeleid. Jij hebt een bijdrage geleverd aan de uiteindelijke besluitvorming, waardoor de pilot nu uitgerold kan worden voor de hele afdeling Business Support.

Gerard: Hoe heeft de aanpak van Humanagement zich gekenmerkt?

Maurice: Een Humanager werkt altijd professioneel, altijd oplossingsgericht en altijd met de menselijke maat. Dat zag ik nu weer bij jou en ook bij Pieter en Laura. Humanagement pakt de opdracht gestructureerd aan en levert constante kwaliteit.

Gerard: Wat zijn de resultaten?

Daarbij vinden wij zelf dat we in ieder geval een bijdrage moeten leveren aan:

  • Professionaliseren van het facilitair bedrijf

Maurice: PwC is een toonaangevend bedrijf. De ondersteuning moet daar een bijdrage aan leveren. Bij mijn binnenkomst was de ondersteuning operationeel en reactief. In de afgelopen jaren hebben de afdelingen FM en BS een professionaliseringsslag gemaakt. De ondersteunende diensten dragen nu wezenlijk bij aan de purpose  en de strategie van PwC. Humanagement heeft ons geholpen deze stappen te zetten.

  • Ontwikkeling van medewerkers

Maurice: Het is prettig om met iemand te kunnen sparren over de aanpak en de communicatie. Zeker als het gaat om veranderingen. Daar heb jij mij echt mee geholpen, zeker in het begin. Humanagement heeft aan onze mensen laten zien hoe je project draait. Ook de coachende rol pakken jullie als vanzelfsprekend op.

  • Circulariteit

Maurice: Humanagement heeft de focus nog meer op duurzaamheid weten te leggen door concrete projecten op te starten. De afdeling FM is nauw gaan samenwerken met de afdeling Corporate Responsibility. Ook op dit punt zijn we ambitieus en neemt PwC haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Humanagement heeft ons meermaals uitgedaagd om te denken in circulaire oplossingen. Zo zijn we momenteel druk bezig met de voorbereiding voor het circulair realiseren van de plaza omgeving in Amsterdam. Daarnaast hebben jullie ons ook een aantal keren verblijd met circulaire verrassingen!

Gerard: Heb je nog tips voor Humanagement?

Maurice: Nu moet ik echt even nadenken… Misschien meer coaching en begeleiding als er een junior of medior projectmanager wordt ingezet? En met meer duidelijk afgeronde projecten kunnen jullie ook echt de credits krijgen en jullie stempel drukken. Humanagement is gewoon een betrouwbare partner, die aan een half woord genoeg heeft!