Geachte Informateur,

Beste Mariëtte,

Uw informatieronde voor de vorming van een nieuw kabinet loopt ten einde en ik begrijp dat u veel maatschappelijke organisaties hebt gevraagd om input te leveren. Geheel ongevraagd wil ik u één advies geven: stel een minister van Transitiezaken aan!

Volgens mij zijn er een viertal cruciale transities die deels bij de bestaande ministeries belegd zijn, maar die volgens mij meer aandacht, vaart en een andere aanpak vergen:

  1. Digitalisering & technologie;
  2. Werkomgeving;
  3. Circulair;
  4. Balans masculien – feminien.

Wellicht een korte toelichting (mocht u meer toelichting wensen, dan ben ik natuurlijk bereid dit in het landsbelang te doen).

Digitalisering & technologie
We zijn wereldwijd één van de vooraanstaande landen als het gaat over digitale infrastructuur, technologische ontwikkelingen, kennis en vaardigheden. Dit biedt ongelofelijk veel kansen maar natuurlijk zijn er ook bedreigingen (de recente DDoS aanvallen liggen nog vers in het geheugen). Net als wat we in het verleden met de landbouwsector hebben gedaan, moeten we onze technologische voorsprong benutten en als nieuw exportproduct gaan uitbreiden. Een noodzakelijkheid die we met volle aandacht op moeten pakken.

Werkomgeving
De Coronacrisis heeft ons veel gekost en ook veel gebracht. In vele sectoren (onderwijs, zorg en ook in het bedrijfsleven) zijn we zoekende naar nieuwe manieren van (samen)werken. Dit zal een hybride variant worden. Wat dit betekent voor de infrastructuur en de gebouwde omgeving, zullen we snel moeten uitzoeken en kijken welke kansen dit biedt om (pré Corona) problemen op te lossen. Wonen en werken verdienen beide aandacht om te zorgen dat we een goed leef- en werkklimaat kunnen bieden. Het kan niet langer zo zijn dat een leraar in het basisonderwijs (vitaal beroep!) niet kan werken in Utrecht, omdat er geen woning beschikbaar is met het salaris wat zij/hij verdient!

Circulair
Natuurlijk is Stientje van Veldhoven al actief bezig met de circulaire economie, maar het kan leuker, sneller en groener! Energietransitie, verduurzaming van gebouwen, mobiliteit, kleding, overal liggen kansen. Eén ding is zeker: om een volledig circulaire economie te zijn in 2050 hebben we iedereen nodig, dienen bestaande patronen doorbroken te worden en zullen we elkaar andere vragen moeten stellen om tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen. Een mooie uitdaging die transitie vereist!

Balans masculien – feminien
Nee dit betekent niet per se dat er meer vrouwen aan de top moeten (om andere redenen is meer diversiteit aan de top wel degelijk een issue!), ook mannen kunnen zeer feminien zijn. De politiek – met Rutte voorop – hoor ik al weken praten over een andere bestuursstijl. Maar de argumenten die ik hoor zijn instrumenteel. Herman Wijffels heeft mij overtuigd dat er een betere balans moet komen en dat de bestuursstijl meer feminien dient te worden. Dit is een wezenlijke verandering die een nieuwe wind (of een aangenaam briesje) zal doen waaien door Nederland.

Ik respecteer dat u in deze fase alleen over de inhoud wilt spreken en ik zal de verleiding dus weerstaan om u alvast enkele suggesties aan de hand te doen voor de persoon die het goed zou doen als minister van Transitiezaken, maar ook hiervoor kunt u mij natuurlijk altijd benaderen.

Ik wens u veel succes met het afronden van deze informatiefase en vertrouw erop dat u mijn advies ter harte zal nemen.

Hartelijke groet,

Een betrokken burger