Iedereen kent het wel; het moment in je leven waar sporen bij elkaar komen. Ik neem u graag mee in mijn momentum. Zowel privé als zakelijk ben ik mijn kompas aan het herijken. Ik kijk op dit moment hoe ik de koers kan verleggen. Het zijn spannende tijden met evenzoveel vragen over migratie en het aannemen van de spreidingswet. Dit kwam samen met een mooie nieuwe opdracht bij een organisatie die (minderjarige) asielzoekers opvangt.

Ik kwam tot de conclusie dat ik als ‘facilitair professional’, maar wij als ‘facilitair vakgebied’ een belangrijke rol kunnen – en misschien wel moeten! – spelen in dit maatschappelijk debat. Het realiseren van de spreidingswet vereist niet alleen politieke wil en moed, maar dient ook goed gefaciliteerd te worden.

Het vraagt creativiteit om passende faciliteiten te bieden die rechtdoen aan de belangen van alle stakeholders. De NPO documentaire ‘De Wereld in Ter Apel’ maakt duidelijk dat kwetsbare asielzoekers een veilige omgeving nodig hebben met enige mate van privacy. De locatie van de huisvesting is uiteraard ook een belangrijke factor. Het rekening houden met gemeente- en buurtbelangen is noodzakelijk voor het creëren van draagvlak en voorkomen van overlast.

Ik zie dan ook een parallel met de zoektocht van de zorg naar ideale groepsgrootte en huisvesting binnen de gehandicapten- en ouderenzorg. Het heeft geleerd dat kleinschaligheid grote meerwaarde heeft. Dus ook bij de opvang van asielzoekers dient de menselijke maat centraal te staan. Bovendien draait dit vraagstuk ook om de verdeling van schaarste van ruimte, geld en menskracht. Het realiseren van de spreidingswet vraagt daarom creativiteit, oplossingsgerichtheid en daadkracht. Allemaal kwaliteiten die het FM-vakgebied kenmerkt.

De afgelopen jaren zijn veel facilitaire professionals betrokken bij de opvang van bijvoorbeeld Oekraïners. Ook mijn bedrijf is actief betrokken bij een gemeente om een locatie voor ruim 200 Oekraïners te faciliteren. Die ervaring willen we graag delen. Ik heb gezien dat juist facilitaire professionals een proactieve rol aannemen en een zinvolle bijdrage leveren aan het organiseren van humane oplossingen waarbij alle stakeholders worden gehoord en gezien. Het draagt bij aan het snel effectueren van de spreidingswet en leidt tot passende huisvesting voor mensen die het hard nodig hebben. Natuurlijk ben ik ook een realist. Ik weet hoe weerbarstig systemen zijn en zie de politieke lading van het vraagstuk. Het onzorgvuldig huisvesten en faciliteren van asielzoekers mondt snel uit in polarisatie. En polarisatie leidt nimmer tot oplossingen van grote systeemvraagstukken.

In plaats van polariseren ga ik faciliteren. Met enthousiasme en volharding ga ik mij de komende maanden inzetten voor het ontwikkelen van oplossingen. Een leefbare wereld is immers dat wat ik iedereen gun. En ik zie – en vertrouw erop! – dat heel veel facilitaire professionals dit ook doen. Of het de opvang van asielzoekers betreft of de huisvesting van ouderen, gehandicapten en in de kinderopvang. Dus laten we, daar waar mogelijk, ervaringen delen en elkaar vooral helpen. In deze ook een warme oproep aan FMN om te kijken welke faciliterende rol de vereniging kan spelen in een menselijk maat voor iedereen.