Vandaag de dag staat de GGD bijna synoniem voor Coranatesten en vaccinaties. Maar ook pre-Corona speelden de GGD’s natuurlijk al een essentiële rol in de volksgezondheid. Humanager Remco van Rijn helpt met het (weer) oppakken van de facilitaire taken.

De traditionele taak van GGD’s is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de aangesloten gemeenten. Dat is dus een veel omvangrijker pakket dan enkel testen en vaccineren. Dat geldt ook voor de GGD regio Utrecht (GGDrU) waar Remco op dit moment als facilitair coördinator werkt.

Na de Covid19-uitbraak in het voorjaar van 2020 was het aan de GGD’s om invulling te geven aan het landelijke testbeleid, met onder meer het zoeken en inrichten van testlocaties. Humanagement heeft het facilitaire team vorig jaar geholpen bij deze ongekende uitdaging. Veel successen zijn geboekt, maar het laat zich raden wat de gevolgen waren voor het reguliere werk van het team én voor de mensen zelf. Inmiddels heeft het Coronabedrijf van de GGDrU een eigen facilitair team – onder leiding van Humanager Kennard van der Tas – en is het reguliere werk weer opgepakt.

Remco is sinds januari betrokken om enerzijds inzicht te creëren in lopende projecten en te helpen met de aanpak van achterstallig werk en anderzijds meer structuur in het team en het werk aan te brengen. Het doel daarvan is het team facilitair meer professioneel te organiseren en zo toekomstbestendig te maken. Daarbij speelt aandacht voor en ontwikkeling van de mensen binnen het facilitaire team een grote rol.

Naast het opzetten van projectbeheersing en planmatig onderhoud ligt de focus deze maanden op alle verbouwingen en verhuizingen van consultatiebureaus en aanbestedingen die afgelopen jaar vertraging opliepen. Ook is het facilitaire team betrokken bij de verbouwing van het hoofdkantoor in Zeist.

Opdrachtgever Michel Bosman, manager Facilitair en ICT, zegt blij te zijn dat de coördinerende werkzaamheden hem door Humanagement uit handen worden genomen.