Over Humanagement

Humanagement is specialist in Facility Management

Humanagement is een onafhankelijk managementbureau dat gespecialiseerd is in Facility Management. Wij verzorgen interim-management en projectmanagement op facilitair gebied en adviseren en ondersteunen organisaties bij het managen en optimaliseren van facilitaire bedrijfsprocessen. Wij kenmerken ons door een strategische benadering en een brede kennis van het facilitaire werkveld.
Humanagement voert facilitaire opdrachten uit door heel Nederland en is werkzaam voor tal van organisaties uit diverse branches, zoals de zorgsector, het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Dit houdt ons scherp en open voor algemene trends en ontwikkelingen waarmee wij graag onze opdrachtgevers uitdagen. Meer specifiek inhoudelijk informatie over onze dienstverlening vindt u op onze expertise-pagina.


Wij zijn sterk in het vertalen van de strategische doelstellingen van uw organisatie in een daarbij passende core-conforme® facilitaire bedrijfsvoering en onderscheiden ons door kwaliteit, betrokkenheid, enthousiasme en creativiteit. Onze kernwaarden: Integer, Deskundig, Motiverend, Resultaatgericht, Gezichtsbepalend en Betrokken vormen 'de rode draad' voor onze dienstverlening en zijn bepalend voor de wijze waarop Humanagement haar opdrachten uitvoert. Wij krijgen dan ook vaak als feed-back dat onze medewerkers, naast hun persoonlijke kenmerken, een herkenbare 'Humanagement-stijl' hebben.

Onze aanpak

VAN BUITEN NAAR BINNEN


De markt waarop een organisatie opereert en de manier waarop het primaire proces is ingericht zijn bepalend voor de facilitaire organisatie. Deze benadering vormt steeds het uitgangspunt voor de werkzaamheden van Humanagement. Op basis van een Facilitaire Organisatie Scan kunnen wij u helpen om uw huidige positie te vergelijken met uw ambitie. Vervolgens kunnen wij de gewenste verandering voor en met u realiseren. Een veranderende organisatiecontext biedt kansen voor een nog efficiëntere organisatie van uw voorwaardenscheppende en ondersteunende bedrijfsprocessen Welke keuze maakt u hierin en hoe zorgt u dat die keuze slagvaardig en consequent doorgevoerd wordt? Humanagement is u snel van dienst bij het (her)overwegen van samenwerkingsverbanden, integreren van processen en optimaliseren van werkmethodieken. Ook de vertaalslag naar uw huisvestingsbehoeften en sourcingsstrategie kan Humanagement voor u maken.

Indien uw organisatie overweegt over te gaan tot integrale uitbesteding van facilitaire diensten (middels maincontracting of een andere variant) dan is Humanagement goed in staat u bij dit traject te ondersteunen. Hoe zit uw regieorganisatie er uit, welke (nieuwe) rollen dient u in te vullen en hoe borgt u dat u grip houdt op uw facilitaire prestaties? Ook in een Publiek Private Samenwerking zullen vele vragen beantwoord moeten worden en moeten heldere keuzes gemaakt worden. Ook hierbij zijn wij u graag van dienst.

PROFESSIONEEL


Een professionele facilitaire organisatie opereert dicht tegen het primaire bedrijfsproces aan en werkt klantgericht. De 'klant van de klant' is hierbij van groot belang. Effectief, creatief, flexibel en vroegtijdig in kunnen spelen op klantbehoeften en daarmee bijdragen aan het rendement van een bedrijf zijn cruciale eigenschappen van de facilitair manager.

BETROKKEN


Betrokkenheid van medewerkers is hierbij essentieel. De mens is de belangrijkste kritische succesfactor binnen een dienstverlenende organisatie. Het logo met het motto management by motivation, visualiseert de aanpak van Humanagement in de praktijk. Dienstverlening is mensenwerk. Juist waar organisatie zicht ontwikkelen richting een regieorganisatie, is het van groot belang om alle dienstverleners een bijdrage te laten leveren aan een scherp geformuleerd dienstverleningsconcept. Service principes vormen de basis voor elke afspraak met (eigen) medewerkers en externe leveranciers.

GEZICHTSBEPALEND


Uw medewerkers zijn dan ook de gezichtsbepalers van het dienstverleningsproces. Daarom wordt bij elke opdracht nauw met hen samengewerkt, waarbij kennis wordt gedeeld en draagvlak wordt gecreëerd. Deze duurzame aanpak staat borg voor een gedegen implementatie en verankering van veranderingsprocessen. Ook sleutelfunctionarissen van externe leveranciers worden direct betrokken. Afspraken worden vastgelegd in prestatiecontracten, waarbij de externe dienstverlener daadwerkelijk de ruimte krijgt om ondernemerschap te tonen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van uw dienstverlening.

INTEGRAAL


Humanagement bekijkt uw organisatie met een integrale blik. Naast de aansluiting met het primaire proces en de relaties met andere voorwaardenscheppende en ondersteunende diensten, krijgt de onderlinge samenhang tussen de verschillende onderdelen van Facility Management alle aandacht. Het draait om het creëren van dienstverlenende organisatie-eenheden die daadwerkelijk iets toevoegen aan het resultaat van de organisatie.

ZAKELIJK


Het realiseren van een goede, zakelijke bedrijfsvoering (waarin de juiste balans gevonden wordt tussen zelf doen en uitbesteden), zal binnen de organisatie de exploitatiekosten drukken en de kwaliteit verhogen. Enerzijds door binnen de facilitaire eenheid de kosten zichtbaar te maken en te beheersen, anderzijds door als "olie in de motor" het primaire proces optimaal te ondersteunen bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen.

0000-00-00 00:00:00
Humanagement is specialist in Facility Management
Humanagement is een onafhankelijk managementbureau dat gespecialiseerd is in Facility Management. Wij verzorgen interim-management en projectmanagement op facilitair gebied en adviseren en ondersteunen organisaties bij het managen en optimaliseren van facilitaire bedrijfsprocessen.
Holland Casino – Albeda – Respect Wonen Zorg Welzijn
Booking.com – PwC

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route