Serviceconcept als basis voor (her)uitbesteden van de facilitaire diensten

Begeleiden van de organisatie bij het (her)uitbesteden van de facilitaire diensten op basis van het door ons uitgewerkte serviceconcept ‘Net als thuis’. Na het faillissement zijn de facilitaire diensten ondergebracht in een aparte BV. Wij hadden de opdracht om een toekomstgericht serviceconcept – dat naadloos aansluit op de zorg – te formuleren en om vervolgens te onderzoeken of, en zo ja hoe, de diensten – liefst integraal – uitbesteed konden worden aan de markt.

  • Analyseren bestaande situatie (na faillissement en verzelfstandiging)
  • Uitwerken gewenste situatie waarbij de kern wordt gevormd door het serviceconcept ‘Net als thuis’
  • Uitwerken scenario’s
  • Opstellen adviesrapport en realisatieplan van het voorkeursscenario
  • Opstarten implementatie van het gewenste scenario