(Her)uitbesteden van de facilitaire diensten

Begeleiden van de organisatie bij het (her)uitbesteden van de facilitaire diensten. Na het faillissement waren de facilitaire diensten ondergebracht in een aparte BV. De opdracht was om te onderzoeken of en zo ja hoe de diensten – liefst integraal –  uitbesteed konden worden aan de markt.

  • Analyse bestaande situatie (na faillissement en verzelfstandiging). 
  • Vastgestelde gewenste situatie. De kern van de gewenste situatie werd gevormd door het serviceconcept genoemd ‘Net als thuis’
  • Uitgewerkte scenario’s. 
  • Adviesrapport en realisatieplan voorkeursscenario. 
  • Opstart implementatie gewenst scenario.