Inspiratiesessies en coronaklankbord

Een goede voorbereiding is méér dan het halve werk. Zeker ten tijde van Corona waarin tijd een niet altijd te veroorloven luxe is en er snel geschakeld moet worden zonder dat het draagvlak wordt vergeten. Humanagement kan ook aan ‘de voorkant’ van het proces een verschil maken, met inspiratie- en klankbordsessies.

Ten tijde van Corona zaten we bij het Zone.College om de tafel voor een klankbordsessie om aan de hand van onze coronamethodiek de anderhalve-meter-school door te lichten. Humanagement houdt in zo’n sessie de leidende principes nog eens kritisch tegen het licht, zodat recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders.