Facilitaire ethiek, bespreken helpt je verder

Tijdens de interim periode van één van onze medewerkers bleek dat binnen de organisatie veel – onuitgesproken – vraagstukken speelden die te scharen zijn onder (facilitaire) ethiek. Gezien de waardes van de organisatie, pikte het hoger management de signalen goed op en is Humanagement gevraagd om middels een aantal sessies vraagstukken bespreekbaar te maken. De resultaten zijn zowel aan de medewerkers als aan het management teruggekoppeld. Voor alle betrokkenen leverde dit meer openheid en inzicht op. Een goede basis om verder te praten over gevoelige thema’s.