Implementatie FMIS

Vivium Zorggroep is de zorgspecialist in de regio Gooi en Vechtstreek. Vivium biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week woonzorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg. Maar ook voor bijvoorbeeld revalidatiezorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en diverse dagactiviteiten kan men bij Vivium terecht. Bij Vivium Zorggroep zijn ca. 4.000 medewerkers en vrijwilligers actief, verspreid over 17 locaties. Humanagement heeft de rol van projectleider vervuld en de implementatie binnen de facilitaire afdelingen van Vivium verzorgd.

Projectleider implementatie FMIS

Voorafgaand aan dit besluit zijn de eisen en wensen met betrekking tot het systeem in kaart gebracht. Vivium had zich voorgenomen te gaan werken met één centrale werkwijze zodat de facilitaire processen meer uniform zijn ingericht. Hierbij moest rekening worden gehouden met de verschillende werkwijzen per locatie maar vooral ook met de diverse werkomgevingen. Dit programma van eisen is tijdens het gehele traject de onderlegger geweest voor diverse besluiten.

Vertegenwoordiging gebruikers en facilitaire processen

Humanagement heeft als onafhankelijke partij de belangen van alle betrokkenen vertegenwoordigd. Humanagement is in staat geweest om de opdrachtgever volledig te ontzorgen. Door zijn betrokken, professionele en doelgerichte aanpak heeft de projectleider de implementatie kunnen realiseren conform de eisen en wensen van de diverse locaties. Kenmerkend voor dit traject is het besluit vooraf geweest om te streven naar een uniforme werkwijze in het FMIS. Humanagement heeft in het voortraject een programma van eisen opgesteld om alle eisen en wensen vast te leggen. Hieraan hebben de diverse locaties zich ook gecommitteerd, alsmede aan de, voor sommige locaties nieuwe, facilitaire processen in het FMIS.

Implementatie FMIS binnen vooropgestelde tijd en budget gerealiseerd

Het project ‘Implementatie FMIS’ is binnen de vooraf vastgestelde tijd en het beschikbare financiële budget opgeleverd. Resultaat is een goed functionerend geautomatiseerd systeem voor de afdelingen Facilitair en Inkoop. De volgende modules zijn tijdens het project ingericht en in gebruik genomen:

  • Meldingenbeheer
  • Reserveringenbeheer
  • SelfServiceDesk
  • Contractbeheer & SLM
  • Operationeel beheer
  • Huisvestingsbeheer
  • Configuratiebeheer
  • Gebeurtenissen- en actiebeheer

De projectleider van Humanagement is er uitstekend in geslaagd om met voldoende draagvlak, voor de decentrale facilitaire organisatie, één centraal FMIS neer te zetten. Tevens heeft hij goed de belangen van Vivium behartigd richting de FMIS leverancier, waardoor binnen budget het eindresultaat is behaald.