Projectleider Schoonmaak

Vanaf het voortraject nauw betrokken bij de onderhandse aanbesteding schoonmaak en glasbewassing:

  • Opstellen van een visiedocument op basis van diverse interviews met interne stakeholders. 
  • Organiseren van een marktconsultatie met mogelijke leveranciers om de visie en interesse te toetsen en te sparren over het inrichten van de dienstverlening.
  • Opstellen van een plan van aanpak inclusief globale planning en business case als basis voor het project.
  • Borgen beheersaspecten van het – nog lopende – project.