Secretaris stuurgroep Huisvesting

Bij de Politie hebben we tijdens een groot huisvestingsprogramma, in de rol van secretaris stuurgroep Huisvesting, een bijdrage geleverd aan het opzetten van de structuur van het huisvestingsprogramma en de stuurgroepen. Door de omvang van de organisatie is het een complex programma. Zo hebben alle tien de eenheden in het land een eigen stuurgroep.

Als gevolg van een bezuinigingsopgave wordt een deel van de locaties afgestoten en wordt een deel samengevoegd op nieuwe locaties. Op de overige locaties moet worden gemoderniseerd om te voldoen aan de eisen van deze tijd. 

Op hoofdlijnen bestonden de werkzaamheden uit het volgende:

  • Organiseren van stuurgroep bijeenkomsten.
  • Controleren en toetsen van de beleidsuitgangspunten.
  • Vastleggen en controleren van het (complexe) besluitvormingsproces.
  • Opstellen en analyseren van financiële- en managementrapportages.
  • Voorbereiden van de centrale stuurgroepen met de projectleiders huisvesting, landelijk voorzitters van de decentrale stuurgroepen, senior leverancier en vertegenwoordiging van de eenheidsleiding.