Projectmanager professionaliseren Facilitair & Services

Het team Facilitair & Services begeleid bij het voorbereiden en (deels) vormgeven van de professionalisering van de afdeling. De professionalisering is gericht op de processen en de dienstverlening. Met behulp van een workshop samen met het team een visie ontwikkeld wat als basis dient voor al het verdere handelen. Op basis van de visie een veranderplan opgesteld waarmee het team zelf aan de slag kan. Om de ontwikkeling van de afdeling compleet te maken is ook een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van het team door de mensen te coachen. 
Verder is de implementatie van een nieuw werkplekconcept voorbereid. De realisatie hiervan is vanwege covid-19 on-hold gezet.

Inspiratiesessies en coronaklankbord

Een goede voorbereiding is méér dan het halve werk. Zeker in de situatie ten tijde van Corona waarin tijd een niet altijd te veroorloven luxe is en er snel geschakeld moet worden zonder dat het draagvlak wordt vergeten. Humanagement kan ook aan ‘de voorkant’ van het proces een verschil maken, met inspiratie- en klankbordsessies.

Snel een slag maken naar het anderhalve-meter-kantoor? Dat kan aan de hand van een speciaal ontwikkelde set aan leidende principes, uiteraard vertaald naar maatregelen die bij de specifieke organisatie horen en daaruit voortvloeiend een concreet actieplan. Eén van de instanties waar Humanagement hiermee kon helpen, was Medrie, de regio-organisatie voor huisartsen. In slechts twee sessies werden met het MT de strategische kaders bepaald en daar met het ondersteunende team een praktisch activiteitenoverzicht uit gedestilleerd. Zo kon de organisatie snel en moeiteloos de switch maken.