Adviseur Facilitaire Strategievorming

Door middel van een quick scan de raad van bestuur adviseren over de facilitaire ambitie en aanscherpen van het profiel voor de te werven facilitair eindverantwoordelijke.

Zeven adviezen om te professionaliseren
De raad van bestuur is geadviseerd om zeven verbetertrajecten in gang te zetten, waarbij het eerste advies was om de vacature van facilitair manager in te vullen en deze persoon de overige zes punten als opdracht mee te geven. Wij hebben het profiel opgesteld voor de te werven facilitair manager en hebben zitting genomen in de selectiecommissie. Na aanstelling van de facilitair manager hebben wij zorggedragen voor een ‘warme overdracht’ van de uitkomsten van de quick scan en de door ons opgestelde adviezen.