Projectleider selectie en implementatie FMIS  

Verantwoordelijk voor het specificeren, selecteren en implementeren van het FMIS. 

  • Ambitieniveau en informatiebehoefte inzichtelijk maken. 
  • Eisen en wensen inventariseren en PvE opstellen. 
  • Contracteren leverancier. 
  • Plan van aanpak opstellen voor de implementatie.  
  • Software afstemmen op de mogelijkheden en (toekomstige) behoeften van de organisatie. 
  • Validatie en invoer gegevens coördineren. 
  • Informeren en betrekken van eindgebruikers. 
  • Testen systeem door middel van een pilot groep. 
  • Ingebruikname en nazorg.