Het energiebedrijf Eneco Holding is opgesplitst in de kernbedrijven Stedin, Eneco en Joulz, waarbij Joulz als aannemer verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het elektriciteits- en gasnetwerk. Deze splitsing is ook voor het Facilitair Bedrijf (FB) doorgevoerd. Binnen Joulz diende het FB opnieuw te worden georganiseerd. In de rol van Hoofd Diensten & Middelen a.i. heeft Humanagement een bijdrage aan deze reorganisatie geleverd. Het Hoofd Diensten & Middelen is verantwoordelijk voor het facilitair beheer op een 40-tal locaties en stuurt daarbij 7 medewerkers direct en 100 medewerkers indirect (leveranciers) aan.

Transformatie naar regieorganisatie

De facilitaire organisatie had als uitdaging te transformeren naar een regie-organisatie, waarbij er voor gekozen is de eigen facilitaire medewerkers te behouden. Daarnaast moesten de leveranciers en bijbehorende dienstverlening (niveau) voor alle locaties worden geüniformeerd, waarbij het aantal leveranciers en kosten dienden te worden gereduceerd tot een marktconform niveau.

Bepalen dienstverleningsniveau, serviceconcept en inkooppakketten

Humanagement heeft, samen met de facilitaire organisatie en haar leveranciers, als onafhankelijke partner de regie-organisatie ingericht en het gewenste dienstverleningsniveau bepaald. Op basis van de facilitaire strategie zijn het serviceconcept en bijbehorende sourcingsstrategie gekozen. De sourcingsstrategie betrof uiteindelijk een clustering van diensten in inkooppakketten, met een combinatie van interne samenwerking (dienstverlening verzorgd door eigen medewerkers) en externe samenwerking (dienstverlening verzorgd door externe partners). De scope van de inkooppakketten betreft: Eten & Drinken, Hygiëne Diensten, Beveiliging & Receptie, Gebouwonderhoud, Groenvoorziening, Huisvesting & Gebouwinrichting, Documentmanagement en Mobiliteit. Nadat de inkooppakketten waren vastgesteld, zijn verschillende producten en diensten aanbesteed en geschikte partners gecontracteerd.