Opdrachten

Voor één van de opdrachtgevers van ISS hebben wij de rol van projectmanager IoT/Smartbuildings ingevuld en voor meerdere accounts hebben wij gewerkt in functies als site manager en transitiemanager. 

Uitgelicht: transitiemanager

In de rol als transitiemanager zijn wij verantwoordelijk geweest voor de implementatie van een nieuw internationaal IFM contract (contractomvang meerdere miljoenen) bij een commerciële productieorganisatie. Op hoofdlijnen zijn wij verantwoordelijk geweest voor:

  • Aansturen interne projectorganisatie (±12 personen) en het borgen van de integrale samenwerking binnen het projectteam. 
  • Bewaken projectvoortgang en contractafspraken. 
  • Wekelijks rapporteren voortgang aan interne en externe (internationale) stakeholders, waaronder de Global Account Director van ISS van het contract. 
  • Bewaken proces overname ±40 personeelsleden. 
  • Input leveren voor directiebesluiten en managen belangen beide partijen.
  • Namens ISS fungeren als eerste aanspreekpunt op strategisch en operationeel niveau. 
  • Bewaken klanttevredenheid en inspelen op issues. 
  • Verzorgen overdracht aan lijnorganisatie. 

Sterk projectmanagement met respect voor de deadline

De ingangsdatum van een contract tussen ISS en (nieuwe) opdrachtgevers is een doorgaans een vaststaand gegeven. Veel opdrachten bij ISS hebben dan ook een vastgestelde deadline waar geen millimeter speling in zit. Daarom is het zaak dat alle processen op tijd zijn ingeregeld en dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dit is bepaald geen sinecure. De vele stakeholders moeten namelijk ook nog gemanaged worden. Een uitdagende klus! Omdat de transities in een korte tijd plaatsvinden, is nog niet alles een uitgemaakte zaak en is aanpassings- en inlevingsvermogen van de projectmanager een absolute must. Humanagement rondde al meerdere transities succesvol af, waarbij uiteraard ook een grote focus lag op de overdracht en continuïteit. Want een project mag pas een succes heten, als het geborgd is in de bestaande organisatie.