Projectleider implementatie Wooninformatiesysteem

Op het moment dat het aantal woningen bij HVO-Querido in drie jaar tijd is verviervoudigd en daardoor worstelt met het beheer, is het een ideale omgeving voor Humanagement om mee te denken en mee te werken. Onze Humanager helpt vanuit verschillende invalshoeken als projectleider bij het op orde brengen van het woningenbeheer.

  • Opstellen advies voor een nieuw in te richten afdeling Woonsupport waarin alle zaken rondom wonen wordt georganiseerd.
  • Procesbegeleider voor het invoeren van een nieuwe werkwijze, de zogenaamde ‘omslagprocedure’, waardoor cliënten een woning op eigen naam kunnen krijgen.
  • Begeleiden van twee zorgteams om het financieel tekort voor de huisvesting op orde te brengen door onder andere leegstandsbeheer, doorstroom van cliënten, betalingsachterstanden wegwerken en het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage.
  • Projectmanager selecteren en het implementeren van een wooninformatiesysteem. In deze applicatie wordt alle vastgoed ondergebracht. Een uitdaging omdat alle informatie vanuit decentrale systemen samengevoegd wordt en verschillende processen gestandaardiseerd moeten worden.