Circulaire ambities

Om samen met facilitaire leveranciers de circulaire ambities inzichtelijk en bespreekbaar te maken, heeft Hogeschool Rotterdam gebruik gemaakt van onze tool ‘Scan Circulair Organiseren’. Door het toepassen van de scan is inzicht verkregen in waar de organisaties staan op het gebied van circulariteit. Zaken als visie, doelstellingen, betrokkenheid, ketendenken en concrete initiatieven zijn in kaart gebracht. De resultaten zijn gezamenlijk besproken door Humanagement, Hogeschool Rotterdam en de betrokken leveranciers. Het gesprek bood ruimte om naast de resultaten en circulaire ambities ook bestaande knelpunten aan het licht te brengen in de samenwerking en om kansen voor de toekomst te verkennen. Dit alles heeft geleidt tot diverse concrete afspraken en initiatieven om de samenwerking te versterken.