Facilitair Bedrijf a.i.

Het Juridisch Loket ondersteunt met ruim 300 juristen en 30 vestigingen burgers met raad en daad. Maar op wie kan zo’n organisatie zelf terugvallen voor vragen en adviezen op facilitair gebied? Op Humanagement natuurlijk.

Voor de gemiddelde burger zijn de Nederlandse wetten behoorlijk complex. Om het recht voor iedereen beter bereikbaar te maken is het Juridisch Loket in het leven geroepen. Sinds 2005 helpt deze gratis ‘eerste hulp bij juridische vragen’ burgers die advies of informatie nodig hebben na ontslag, bij uitkeringsproblemen, huurgeschillen of bijvoorbeeld een scheiding. Nu al beantwoorden de juristen elk jaar zo’n 800.000 vragen en bereidt het Juridisch Loket zich voor op de groeiende hulpvraag, die via meerdere kanalen wordt opgepikt. Online, maar ook offline, in meer dan dertig locaties verspreid door heel Nederland.

De ambities hebben uiteraard ook hun weerslag op de facilitaire organisatie. Om die reden én met het oog op een acuut capaciteitsprobleem zocht het Juridisch Loket een kennispartner die integraal kon adviseren én ontzorgen. Zij vond die in Humanagement. Het simultaan schaken op meerdere borden is voor ons geen uitdaging, maar juist een synergetische situatie waarin we gedijen. Concreet betekende dit dat meerdere Humanagers zijn ingezet om tijdelijk ‘het facilitaire bedrijf’ te bemannen.

Door vertrek van een aantal medewerkers was een situatie ontstaan waarin de rol van facilitair coördinator als die van facilitair manager moest worden ingevuld. Voor de vestigingen was het urgent dat de rol van dagelijks facilitair aanspreekpunt werd waargenomen. Iets wat Humanagement met onmiddellijke ingang kon leveren.

Parallel daaraan werd Humanagement gevraagd een advies op te stellen voor de toekomstige invulling van de organisatie en werd onze projectmanagementcapaciteit ingezet voor de lopende huisvestingstrajecten. De hoeveelheid vestigingen in combinatie met actuele organisatieontwikkelingen zorgden hierbij voor de nodige huisvestingvraagstukken. Zowel verbouwingen als verhuizingen moesten worden gemanaged binnen vaak een kort tijdbestek.

Uiteraard zijn we ook aan de slag gegaan met verschillende (professionalisering)vraagstukken zoals het verbeteren van de beveiliging op de locaties en zijn de afspraken met leveranciers aangescherpt. Ten tijde van corona en met de steeds veranderende richtlijnen bleven we continu scherp op de dynamische ontwikkelingen en verloren we het vraagstuk van hoe je in die situatie de Bedrijfshulpverlening op orde krijgt niet uit het oog.

Nu – een klein jaar later – zijn twee vaste coördinatoren en een facilitair manager geworven en door ons ingewerkt, ronden wij nog een aantal projecten af en start binnenkort de nieuwe facilitair manager.

Hoewel meerdere Humanagers tegelijkertijd aan de slag waren binnen de facilitaire organisatie, voelde het voor de opdrachtgever toch als ‘één loket’. Kennisdeling en sterke communicatie zit in het DNA van Humanagement besloten. Het bewijs dat de som meer is dan het geheel der delen.