Veilige situaties creëren voor nu en voor later
Maatwerk op risico-inventarisatie

De kracht van Handelsbanken zit in de persoonlijke benadering. Dat sluit naadloos aan op de mensgerichte focus van Humanagement. Voor deze bijzondere bancaire organisatie, met kantoren door heel Nederland, brachten we de risico’s in kaart en leverden we een concreet plan van aanpak. Of beter gezegd: concrete plannen van aanpak.

Risico’s nemen hoort bij het leven. Risico’s lopen niet. Vandaar dat elk bedrijf er goed aan doet om risico’s te inventariseren. De impact en omvang van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) operatie kunnen directie of bestuursleden soms slapeloze nachten bezorgen. Nergens voor nodig, want Humanagement heeft de ervaring in huis. Onze projectmatige aanpak werpt vruchten af, en vormt de basis voor bewustwording in de organisatie en een toekomstbestendige overdracht.

De opdracht voor Handelsbanken leverde een mooie uitdaging, omdat de  decentrale organisatie kantoren door het hele land heeft. Dus ging onze Humanager op reis (en nam mee: een uitgebreide checklist) om samen met de arbodienst poolshoogte te nemen in de vestigingen en op de werkplekken. Van het hoge Noorden tot het diepe Zuiden, van Alkmaar tot Zwolle: in totaal zijn 23 vestigingen bezocht.

Die ‘huisbezoeken’ leverden een schat aan informatie op, zowel uit interviews als optische controles. Een veelheid aan onderwerpen passeerden de revue, van BHV plannen tot en met het huishoudtrapje. Veel zaken waren prima geregeld, maar een RI&E levert natuurlijk ook altijd punten van aandacht op. Mogen lithiumaccu’s van personeel binnen worden opgeladen en zijn daar de juiste voorzieningen voor aanwezig? Hoe wordt de akoestiek ervaren? Moet dat tostiapparaat nu echt gekeurd worden?

Alle data moet wel verwerkt worden om betere en veiligere werksituaties te realiseren. Daarbij is het altijd de kunst om de urgentie duidelijk over het voetlicht te krijgen. De persoonlijke gesprekken blijken daarbij veel overtuigender en effectiever dan een mailtje of een mededeling op het intranet. Voor elke vestiging is een apart plan van aanpak opgesteld, met duidelijke prioriteiten. De kennis en projectmatige aanpak van Humanagement in combinatie met de besluitvaardige HR en facilitaire afdeling van Handelsbanken zorgden dat de grote en grondige operatie toch in redelijke sneltreinvaart kon worden verricht. Alle bevindingen en overdrachtsdocumenten zijn per kantoor op de gedeelde schijf opgeslagen. Een format op maat is opgeleverd zodat de RI&E’s eenvoudig actueel gehouden kunnen worden. Uiteraard veilig, achter digitaal slot en grendel, maar dat kun je met een veilig gevoel aan een bancair bedrijf natuurlijk wel over laten.