Projectmanagement voor een crisisorganisatie

De GGDrU moest in no-time een crisisorganisatie inrichten en huisvesten. In eerste instantie bood het Provinciehuis soelaas. Deze tijdelijke overbrugging moest opgevolgd worden voor een structurele oplossing. Onder grote tijdsdruk moest passende huisvesting gevonden worden en moest het Coronabedrijf verhuisd worden. De primaire bedrijfsprocessen moesten natuurlijk ongestoord voortgang kennen.

De projectmanager heeft een passende huisvesting gevonden, contracten uitonderhandeld en de verhuizing gerealiseerd. Corona laat zich echter slecht voorspellen en bijhuren van ruimte is noodzakelijk gebleken. Ook dit is gerealiseerd.

Teststraten inrichten, ook dat is facilitair!
De GGDrU is verantwoordelijk voor test-faciliteiten in de regio Gooi- & Vechtstreek. In de zomer was de uitdaging om te zorgen voor voldoende ventilatie om de warmte het hoofd te bieden. Daarna moesten de test locaties ‘winterklaar’ gemaakt worden, zodat medewerkers op een veilige en verantwoorde manier de testen af kunnen nemen. Creativiteit, snel schakelen, goed samenwerken en communiceren, zijn de bepalende succesfactoren.