Hoofd Safety en Security a.i.

In de dynamische omgeving van de Erasmus Universiteit hebben we als hoofd Safety en Security a.i. leidinggegeven aan de afdeling met 35 medewerkers (zowel intern als extern). Het accountmanagement met de vertegenwoordigers van de faculteiten maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Daarnaast zijn adviezen uitgebracht en zijn processen geoptimaliseerd.

  • Opstellen organisatieadvies van de afdeling Safety en Security.
  • Opstellen advies inrichting van de BHV organisatie en het opstellen van een verbeterplan hiervoor.
  • Optimaliseren van verschillende bedrijfsprocessen.
  • Als vertegenwoordiger van de afdeling Safety en Security deelnemen aan diverse huisvestingsprojecten en facilitaire projecten.
  • Vertegenwoordigen afdeling Safety en Security tijdens de samenvoeging van de units Facilitaire Services en Real Estate Services.