Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam biedt hoogwaardig kunstonderwijs op het gebied van muziek, dans en circus en telt ongeveer 1.000 studenten (50 nationaliteiten), en circa 340 medewerkers.

Projectmanagement diverse verbouwingen en verhuisbewegingen

Om het onderwijs optimaal te ondersteunen, is eind 2012 door het College van Bestuur besloten om de huisvestingssituatie te herzien. Hierdoor vinden wijzigingen plaats die van invloed  zijn op studenten, medewerkers en bezoekers. De wijzigen bestaan onder andere uit het afstoten van twee oude locaties en de ingebruikname van twee nieuwe locaties. Het gevolg daarvan is dat er diverse verbouwingen en verhuisbewegingen plaatsvinden. Humanagement is gevraagd een Projectmanager Huisvesting te leveren die integraal verantwoordelijk is voor diverse verhuizingen en verbouwingen,  het opstellen van een facilitaire beheerconstructie en het introduceren van Het Nieuwe Werken.

Het verbeteren van het onderwijs en daarmee de  onderwijsfaciliteiten staan binnen het project centraal. Er wordt zowel geïnvesteerd in de gebouwen als instrumentarium. Daarnaast vinden er veel inspanningen plaats om de bestaande (beheer)constructies te versimpelen. Uiteraard moeten alle verhuisbewegingen, verbouwingen en constructies voor zo min mogelijk overlast zorgen.

Verantwoordelijkheden projectmanager huisvesting

De projectmanager Huisvesting is integraal verantwoordelijk voor het realiseren van een aantal deelprojecten die onder de nieuwe huisvestingsplannen vallen, dit zijn:

  • de verhuizing van de Jazzafdeling naar de locatie WMDC, inclusief het realiseren van geluidsgeïsoleerde ruimtes;
  • het realiseren van verbouwingen, waaronder het bouwen van een studio en geluidsgeïsoleerde ruimtes in het WMDC;
  • het opstellen van een facilitaire beheerconstructie tussen de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam en Codarts voor de locatie WMDC;
  • het aantrekken van nieuwe locatie voor studieruimte;
  • het afstoten van een kantoorpand (Rotterdam Building)
  • de verhuizing van kantoorwerkplekken naar de locatie Kruisplein;
  • de invoering van ‘HNW’ op de locatie Kruisplein.

Nieuwe huisvestingssituatie

De beschikbare ruimtes in de gebouwen op de locaties WMDC en Kruisplein zijn zeer beperkt. Het project heeft geleid tot een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimtes, en betere afspraken over het gebruik van faciliteiten.