Adviseren over organisatie Facilitaire Diensten

Breed is een Sociale Werkvoorziening (SW-bedrijf) die in opdracht van negen gemeenten in de regio Nijmegen mensen aan werk helpt. Ongeveer 130 medewerkers werken samen om ruim 2.000 SW-medewerkers goed te bemiddelen en te begeleiden in het werk. Ze hebben bewezen dat werknemers met een arbeidsbeperking waardevol zijn voor bedrijven. “Met de juiste begeleiding wordt de ogenschijnlijke beperking een kracht.” 

Breed was op zoek naar een facilitaire partner die hen kon ondersteunen bij het realiseren van een passende facilitaire organisatie. Een partij die kan adviseren ten aanzien van het meer professioneel organiseren van de facilitaire diensten en een concrete bijdrage kan leveren aan het realiseren van de resultaatafspraken. Zij hebben deze partner gevonden in Humanagement.

Facilitair beleidsplan, facilitaire organisatie, implementatie en resultaten

Allereerst is een adviseur van Humanagement gestart met het opstellen van een Facilitair beleidsplan. Omdat dit niet op zichzelf staat, maar een afgeleide is van de ambitie, het beleid en de doelstellingen van de primaire organisatie, werd hiervoor een Facilitaire Organisatie Scan (FOS) verricht. De FOS levert een ‘subjectief beeld van een objectieve professional’ op. Met andere woorden: Humanagement beschrijft niet alleen de situatie, maar benoemt tevens opvallende zaken en mogelijke verbeterpunten. De stip op de horizon is vertaald in het Facilitair beleidsplan ‘De klant anders naar Facilitair laten kijken’. Deze verschaft duidelijkheid over bestaansredenen, toegevoegde waarde en werkwijzen. 

Op basis van het beleidsplan en de verbeterpunten die met de scan inzichtelijk zijn geworden, hebben wij vastgelegd op welke aspecten de afdeling Facilitair veranderslagen kan maken om het beleid te implementeren en, nog belangrijker, het te borgen in de organisatie. Om dit te realiseren heeft een projectleider van Humanagement samen met het team de benodigde acties uitgewerkt en geïmplementeert. Hier is de route bepaald die bewandeld wordt op weg naar een professionele organisatie. De concrete stappen, de snelheid, de samenwerking met en het enthousiasme van het team hebben tot een succesvolle professionaliseringsslag geleid. In dit project zijn onderstaande concrete resultaten behaald:

  • Facilitair beleid
  • Inkoopbeleid
  • Producten en Dienstencatalogus
  • Beschreven hoofdprocessen
  • Geoptimaliseerde organisatie (o.a. taakverdeling, individuele resultaatafspraken en opleidingsbehoeften)