Facilitaire organisatie scan en advies positionering afdeling Facilitair

Op basis van een facilitaire organisatie scan heeft Humanagement een advies uitgebracht over de positionering van de afdeling Facilitair en op welke wijze zij haar facilitaire processen het beste kan organiseren om de kosten zo laag mogelijk te houden.

In overleg met het management zijn de uitgangspunten met betrekking tot de facilitaire organisatie geformuleerd. Tijdens  interviews met de medewerkers van de facilitaire diensten, locatiemanagers en andere directbetrokkenen is inzicht verkregen in de ontwikkelingen, de huidige situatie met alle sterke en minder sterke aspecten en in de behoeften van de verschillende stakeholders.

Op basis van de uitgangspunten en de beeldvorming is een advies aan de opdrachtgever en de adviseur Facilitaire Zaken gepresenteerd waarin onder andere antwoord is gegeven op:

  • De positionering van de afdeling Facilitair
  • De clustering van producten en diensten/subafdelingen
  • Functies en verantwoordelijkheidsgebieden
  • Communicatiestromen
  • Systemen
  • Personeel: kennisniveau en formatie