Facilitaire quick scan

Naar aanleiding van een fusie tussen Birkhoven Zorggoed en Zorgpalet Baarn-Soest, waarbij de grootste organisatorische verandering een herpositionering van de facilitaire diensten betreft, hebben beide organisaties behoefte aan een diepere analyse van een aantal facilitaire processen. 

Humanagement heeft een facilitaire organisatie scan uitgevoerd om de fusieorganisatie inzicht te verschaffen in de mate waarin de facilitaire processen van beide organisaties aansluiten bij het fusieplan.
Met de scan is een ‘subjectief beeld van een objectieve professional’ ontstaan. Er is inzicht verkregen in de huidige situatie (op hoofdlijnen), opvallende zaken (o.a. verschillen en overeenkomsten) en gesignaleerde verbeterpunten. Daarnaast is getoetst in hoeverre het fusieplan aansluit op deze bevindingen en de ambities van de fusieorganisatie.