Interim Directeur bij Best Buddies

Uitdaging bij non-profit organisatie

BestBuddies Nederland is een non-profit organisatie die vriendschappen tussen jongeren met en zonder licht verstandelijke beperking stimuleert. Humanagement heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en daarom is een Humanager toegetreden tot het bestuur van BBN als onbezoldigd bestuurslid. Na een langdurige ziekteperiode van de directeur is de Humanager door het bestuur van BestBuddies Nederland gevraagd om gedurende een periode van 1 jaar de functie van Interim Directeur bij BestBuddies Nederland in te vervullen.

Resultaten, continuïteit en ontwikkeling

De Humanager heeft gedurende de periode als Interim Directeur bij BestBuddies de volgende resultaten behaald:

  • Zorgen voor continuïteit in de aansturing van de werkorganisatie en het landelijk bureau.
  • Implementeren nieuwe organisatiestructuur.
  • Organiseren van de Friendship Walk op diverse plaatsen in Nederland en via fondsenwerving en sponsoring gelden verwerven voor het nieuwe schooljaar.
  • Opstarten van voorbereidingen voor de ontwikkeling van een nieuw marketingconcept en een nieuwe website.
  • Opstarten van de werving voor de vaste invulling van de directeursfunctie.
  • Overdracht aan de nieuwe directeur.

Verantwoordelijkheden Interim Directeur via Humanagement

De Interim Directeur bij Best Buddies Nederland is verantwoordelijk voor de aansturing van de werkorganisatie en het landelijk bureau. De werkorganisatie draagt zorg voor de coördinatie van de Best Buddies clubs door heel Nederland en de organisatie van evenementen. Daarnaast is de Interim Directeur bij BestBuddies verantwoordelijk voor de fondsenwerving, samenwerkingsrelaties en sponsoring.

Dagelijkse aansturing en toekomstbestendig maken BestBuddies

Naast het aansturen van de dagelijkse gang van zaken heeft de Interim Directeur bij BestBuddies in samenwerking met het bestuur plannen ontwikkeld om BestBuddies Nederland verder te professionaliseren en toekomstbestendig te maken. Dit resulteerde onder andere in de herhuisvesting van het landelijk bureau, een wijziging van de organisatiestructuur, implementatie van de nieuwe fondsenwerving, de organisatie van de Friendship Walk in Nederland en de ontwikkeling van een nieuw marketing concept.

Uitzending Humanagement namens Best Buddies bij Koffietijd

 

Wilt u meer weten over deze interim opdracht of over de mogelijkheden van interim management voor uw organisatie.