Adviseur FMIS

Aegon ondersteunen bij het specificeren en selecteren van een passend FMIS 

  • Ambitieniveau en informatiebehoefte inzichtelijk maken. 
  • Eisen en wensen inventariseren en opstellen van een programma van eisen. 
  • Opstellen en beoordelen Request for Information in samenwerking met inkoop.
  • Opstellen en beoordelen Request fot Proposal in samenwerking met inkoop.
  • Opstellen gunningsadvies.