Interim Manager Diensten en Welzijn

De afdeling Diensten en Welzijn is binnen zorginstelling Aafje verantwoordelijk voor alle diensten en welzijnsactiviteiten, die aan klanten worden geleverd. Voor de tijdelijke vervanging tijdens zwangerschapsverlof van een van de managers heeft Humanagement als Interim Manager Diensten en Welzijn waargenomen op een drietal locaties.

Aafje Thuiszorg, Huizen en Zorghotels

Aafje levert zorg bij mensen thuis, in haar huizen en in zorghotels. Alles dat Aafje doet is erop gericht om mensen hun eigen leven te laten leiden. Het leven zoals zij dat het liefste willen. Hun wensen, dagritme en voorkeuren vormen het uitgangspunt. Aafje wil écht iets betekenen voor klanten. Niet omdat ze weet wat goed voor iemand is, maar door te luisteren, aandacht te geven en in te spelen op behoeften. Zo wordt bijgedragen aan herstel, een gevoel van veiligheid, gezondheid, zelfvertrouwen en aan plezier.

Strategische personeelsplanning en borgen continuiteït 

Gedurende de interimmanagementperiode is de continuïteit van de afdeling Diensten en Welzijn geborgd en is invulling gegeven aan een aantal speerpunten. In een hectische periode met veel uitdagingen als gevolg van wijzigende financiering en organisatorische veranderingen, lagen een paar uitdagingen in het verschiet. De Interim Manager Diensten en Welzijn heeft zich in een kort tijdsbestek de organisatie en haar processen eigen gemaakt om samen met de collega-MT-leden binnen de gehele organisatie snel veranderslagen te kunnen maken.

Ook Aafje wordt gedwongen te investeren in efficiency, effectiviteit en flexibiliteit. De strategische personeelsplanning was een belangrijk speerpunt. Zowel in de voorbereidende fase als in de realisatiefase is hier gedurende de interimperiode opvolging aan gegeven. Daarnaast moesten er kosten bespaard worden op andere vlakken. Daarvoor is de Interim Manager Diensten en Welzijn van Humanagement in gesprek gegaan met het team en samen met hun op zoek gegaan naar efficiencyslagen. Dit heeft onder andere geresulteerd in aanpassingen van dienstroosters. Doordat de planning bij de teams zelf was belegd, bleek er bijvoorbeeld op persoonsniveau gepland te worden, in plaats van sec kijkend naar datgeen wat nodig is om de diensten te kunnen aanbieden. Voor het restaurant op een van de locaties zijn in overleg met de Cliëntenraad de openingstijden aangepast en hebben we de taken opnieuw belegd, waardoor roosters ingekort konden worden en er geen externen meer ingehuurd hoefden te worden.

Resultaat van Interim management

De afdeling heeft haar continuiteit kunnen borgen en heeft met de andere locaties mee kunnen bewegen in alle veranderingen die de organisatie onderging. Het team was tevreden met de continuiteit die is geboden en het hebben van een klankbord om de dagelijkse zaken mee de delen en te kunnen ‘sparren’. Tot slot een tevreden  opdrachtgever. Hij heeft snel kunnen schakelen met de Interim Manager Diensten en Welzijn via Humanagement en heeft ons niet als vreemde eend in de bijt ervaren.

Humanagement kan ook uw facilitaire organisatie ondersteunen en/of begeleiden in een verandermanagementtraject.