Huisvesting Gemeente Velsen

 

 

"Humanagement heeft een resultaat neergelegd dat volledig voldoet aan de verwachtingen die ik had. De opdracht is op een prettige wijze uitgevoerd waarbij bleek dat zij ook uitstekend de taal van de werkvloer spreken en de gewenste informatie uit de organisatie kunnen halen."

(Jan Holleman - Afdelingsmanager Openbare Werken)

Humanagement is gevraagd een Programma van Eisen op te stellen voor de huisvesting van de Gemeente Velsen . Op basis hiervan wil de afdeling Vastgoed haar huisvestingsplannen actualiseren en laten aansluiten bij de huisvestingsbehoefte van de afdeling Openbare Werken.

 

Huisvesting binnen Gemeente Velsen

De afdeling Openbare Werken van de gemeente Velsen heeft verspreid in de gemeente vier wijkposten. De posten bieden voor de ploegen Riolering, Verkeer, Groen, Openbare Verlichting en Speelplaatsen naast een kantine, ruimte voor opslag van materiaal en materieel, werkplaatsen en werkplekken. Twee wijkposten zijn per 1 oktober 2014 organisatorisch samengevoegd. Om dit verder vorm te kunnen geven, is de wens ook de huisvesting van beide posten zo spoedig mogelijk samen te voegen.

Los van deze geplande samenvoeging, staat al een bouwproject gepland op de locatie waar de ploegen worden samengevoegd. Ten behoeve van de ‘kantooromgeving’ is men voornemens een bouwdeel geheel opnieuw te realiseren en de opslagruimten te renoveren. 

 

Uitgangspunten huisvestingsbeleid

Het gebruik en de grootte van de opslagruimten is ‘historisch gegroeid’. Dit moment moest worden aangegrepen, om daar waar mogelijk efficiency- en verbeterslagen te realiseren. In overleg met het management zijn de uitgangspunten met betrekking tot de huisvesting geformuleerd: 

  • Voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving
  • Efficiënt ruimtegebruik
  • Transparante werkomgeving 
  • Minimale huisvestingskosten 
  • Efficiënt voorraadbeheer

 

Aanpak efficienter gebruik huisvesting

Met de vertrekpunten in de hand, zijn interviews gehouden met de medewerkers van de ploegen. Tijdens de gesprekken is een ‘gezonde’ kritische houding ingenomen en goed doorgevraagd naar nut en noodzaak om zo de gewenste efficiencyslag te kunnen realiseren. Nadat het ijs gebroken was, dacht iedereen mee om de ruimten ook daadwerkelijk efficiënter te kunnen gaan gebruiken. De wensen en eisen zijn vertaald in een functioneel en ruimtelijk programma van eisen. Deze documenten dienen nu als leidraad voor de afdeling Vastgoed voor een nieuw ontwerp van de wijkpost

 

Programma van Eisen met realisering besparing

Door de goede sfeer tijdens de gesprekken is draagvlak gecreëerd voor een veranderslag in de huisvesting en kan de doelstelling van het management gerealiseerd worden. Op basis van het ruimtelijk PvE blijkt dat maar liefst 45% van de vierkante meters bespaard kan worden. 

0000-00-00 00:00:00
Humanagement is gevraagd een Programma van Eisen op te stellen voor de huisvesting van de Gemeente Velsen . Op basis hiervan wil de afdeling Vastgoed haar huisvestingsplannen actualiseren en laten aansluiten bij de huisvestingsbehoefte van de afdeling Openbare Werken.

Volg ons op

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bel mij terug

Heeft u een vraagstuk dat u met ons wilt bespreken, neem dan telefonisch contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons team, diensten, portfolio of expertise?

Copyright 2016

Contact

+31 (0) 15 21 50 015 
mail@humanagement.nl
Route